Uniwersytet Warszawski Sposób realizacji: konsultacje, zespoły użytkowników

W ramach programu wieloletniego Uniwersytet planuje zrealizować 16 inwestycji – powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Zmiany dotyczyć będą wszystkich trzech uniwersyteckich kampusów: głównego, na Ochocie oraz Służewcu. Wpłyną na warunki pracy i studiowania przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych, skorzystają na nich jednak także pracownicy i studenci pozostałych wydziałów oraz administracja UW.

 

Inwestycje programu realizowane są w sposób partycypacyjny, przez włączenie do dialogu różnych grup społeczności. Przed rozpoczęciem każdej z inwestycji przyszli użytkownicy projektowanego lub modernizowanego budynku będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki, pomysłów na najlepsze wykorzystanie przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia.

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 230 z 12 października 2020 r. decyzją przewodniczącej Komitetu Sterującego programu wieloletniego powoływany jest Zespół Użytkowników. W skład zespołu wchodzą po dwie osoby z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu będących przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowanych w ramach danej inwestycji, w tym kierownicy tych jednostek (lub upoważnieni przez nich przedstawiciele). W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele biur powołanych do realizacji programu.

 

Zadaniem Zespołu Użytkowników jest opracowanie propozycji programu użytkowego dla planowanych inwestycji w zakresie potrzeb własnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z uwzględnieniem zakresu i budżetu inwestycji, wytycznych Komitetu Sterującego oraz celów programu.

 

Zadania Zespołu Użytkowników >>

Informacje na temat składów poszczególnych Zespołów Użytkowników znajdują się w zakładce „Komisje i zespoły”.