Uniwersytet Warszawski Sposób realizacji: konsultacje, zespoły użytkowników

W ramach programu wieloletniego Uniwersytet planuje zrealizować 18 inwestycji – powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Zmiany dotyczyć będą wszystkich trzech uniwersyteckich kampusów: głównego, na Ochocie oraz Służewcu. Wpłyną na warunki pracy i studiowania przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych, skorzystają na nich jednak także pracownicy i studenci pozostałych wydziałów oraz administracja UW.

 

Inwestycje programu realizowane są w sposób partycypacyjny, przez włączenie do dialogu różnych grup społeczności. Przed rozpoczęciem każdej z inwestycji przyszli użytkownicy projektowanego lub modernizowanego budynku będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki, pomysłów na najlepsze wykorzystanie przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia.

 

Dla każdej inwestycji rektor UW powołuje zespół użytkowników, w którego skład wchodzą przedstawiciele jednostek, które stanowią przyszłych użytkowników obiektu, a także pracownicy Biura Ewidencji Nieruchomości oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Prace wszystkich zespołów są koordynowane i organizowane przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. W toku spotkań i warsztatów zespoły opracowują szczegółowe wymogi funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do danej inwestycji, które są podstawą późniejszej pracy projektantów gmachu. Przygotowują także wytyczne dotyczące zakresu i planowanych kosztów wyposażenia budynku.

 

 

Zespoły użytkowników

1. Zespół użytkowników dla inwestycji „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”

Zarządzenie nr 23 rektora UW z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 29 rektora UW z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 88 rektora UW z dnia 23 lipca 2018 r.

 

2. Zespół użytkowników dla inwestycji „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”

Zarządzenie nr 47 rektora UW z dnia 2 czerwca 2017 r.

 

3. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zarządzenie nr 77 rektora UW z dnia 8 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 36 rektora UW z dnia 25 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 55 rektora UW z dnia 12 marca 2020 r.

 

4. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zarządzenie nr 92 rektora UW z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 101 rektora UW z dnia 21 maja 2020 r.

 

5. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zarządzenie nr 105 rektora UW z dnia 21 września 2018 r.

 

6. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”

Zarządzenie nr 124 rektora UW z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

7. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”

Zarządzenie nr 132 rektora UW z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 27 rektora UW z dnia 11 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 7 rektora UW z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 37 rektora UW z dnia 25 lutego 2020 r.

 

8. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zarządzenie nr 19 rektora UW z dnia 5 marca 2019 r.

 

9. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Zarządzenie nr 63 rektora UW z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 100 rektora UW z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 152 rektora UW z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

10. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”

Zarządzenie nr 156 rektora UW z dnia 29 października 2019 r.

 

11. Zespół użytkowników dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

Zarządzenie nr 157 rektora UW z dnia 29 października 2019 r.

 

12. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zarządzenie nr 162 rektora UW z dnia 4 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 155 rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. 

 


Tryb realizacji programu wieloletniego odbywa się w sposób partycypacyjny, przez włączenie w dialog różnych grup społeczności. (…) Musimy także pamiętać o użytkownikach spoza Uniwersytetu. Szczególnie na Powiślu jesteśmy głównym twórcą krajobrazu. Po zrealizowaniu programu wieloletniego kształt Powiśla będzie w dużej mierze zależał od tego, w jaki sposób wybudujemy budynki i wytyczymy ścieżki. Widać, jak ważnym miejscem jest BUW z ogrodami, jak duży ruch wygenerowało pojawienie się Dobrej 55. Teraz wniesiemy do tego krajobrazu jeszcze więcej. Jest to społeczna odpowiedzialność, na którą nie możemy zamykać oczu – prof. Anna Giza-Poleszczuk

Informacje na temat składów poszczególnych Zespołów Użytkowników znajdują się w zakładce „Komisje i zespoły”.