Uniwersytet Warszawski Sposób realizacji: konsultacje, zespoły użytkowników

W ramach programu wieloletniego Uniwersytet planuje zrealizować 18 inwestycji – powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Zmiany dotyczyć będą wszystkich trzech uniwersyteckich kampusów: głównego, na Ochocie oraz Służewcu. Wpłyną na warunki pracy i studiowania przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych, skorzystają na nich jednak także pracownicy i studenci pozostałych wydziałów oraz administracja UW.

 

Inwestycje programu realizowane są w sposób partycypacyjny, przez włączenie do dialogu różnych grup społeczności. Przed rozpoczęciem każdej z inwestycji przyszli użytkownicy projektowanego lub modernizowanego budynku będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki, pomysłów na najlepsze wykorzystanie przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia.

 

Dla każdej inwestycji rektor UW powołuje zespół użytkowników, w którego skład wchodzą przedstawiciele jednostek, które stanowią przyszłych użytkowników obiektu, a także pracownicy Biura Nieruchomości oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Prace wszystkich zespołów są koordynowane i organizowane przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. W toku spotkań i warsztatów zespoły opracowują szczegółowe wymogi funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do danej inwestycji, które są podstawą późniejszej pracy projektantów gmachu. Przygotowują także wytyczne dotyczące zakresu i planowanych kosztów wyposażenia budynku.

 

 

Zespoły użytkowników

1. Zespół użytkowników dla inwestycji „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych”

Zarządzenie nr 23 rektora UW z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 29 rektora UW z dnia 23 marca 2017 r.

 

2. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec”

Zarządzenie nr 47 rektora UW z dnia 2 czerwca 2017 r.

 

3. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie centralnym (górny dziedziniec)” oraz „Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-biurowe”

Zarządzenie nr 77 rektora UW z dnia 8 listopada 2017 r.

Tryb realizacji programu wieloletniego odbywa się w sposób partycypacyjny, przez włączenie w dialog różnych grup społeczności. (…) Musimy także pamiętać o użytkownikach spoza Uniwersytetu. Szczególnie na Powiślu jesteśmy głównym twórcą krajobrazu. Po zrealizowaniu programu wieloletniego kształt Powiśla będzie w dużej mierze zależał od tego, w jaki sposób wybudujemy budynki i wytyczymy ścieżki. Widać, jak ważnym miejscem jest BUW z ogrodami, jak duży ruch wygenerowało pojawienie się Dobrej 55. Teraz wniesiemy do tego krajobrazu jeszcze więcej. Jest to społeczna odpowiedzialność, na którą nie możemy zamykać oczu – prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju.