Uniwersytet Warszawski Sposób realizacji: konsultacje, zespoły użytkowników

W ramach programu wieloletniego Uniwersytet planuje zrealizować 18 inwestycji – powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Zmiany dotyczyć będą wszystkich trzech uniwersyteckich kampusów: głównego, na Ochocie oraz Służewcu. Wpłyną na warunki pracy i studiowania przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych, skorzystają na nich jednak także pracownicy i studenci pozostałych wydziałów oraz administracja UW.

 

Inwestycje programu realizowane są w sposób partycypacyjny, przez włączenie do dialogu różnych grup społeczności. Przed rozpoczęciem każdej z inwestycji przyszli użytkownicy projektowanego lub modernizowanego budynku będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki, pomysłów na najlepsze wykorzystanie przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia.

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 230 z 12 października 2020 r. decyzją przewodniczącej Komitetu Sterującego programu wieloletniego powoływany jest Zespół Użytkowników. W skład zespołu wchodzą po dwie osoby z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu będących przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowanych w ramach danej inwestycji, w tym kierownicy tych jednostek (lub upoważnieni przez nich przedstawiciele). W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele biur powołanych do realizacji programu.

 

Zadaniem Zespołu Użytkowników jest opracowanie propozycji programu użytkowego dla planowanych inwestycji w zakresie potrzeb własnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z uwzględnieniem zakresu i budżetu inwestycji, wytycznych Komitetu Sterującego oraz celów programu.

 

Zadania Zespołu Użytkowników >>

 

Zespoły użytkowników

1. Zespół użytkowników dla inwestycji „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”

Zarządzenie nr 23 rektora UW z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 29 rektora UW z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 88 rektora UW z dnia 23 lipca 2018 r.

 

2. Zespół użytkowników dla inwestycji „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”

Zarządzenie nr 47 rektora UW z dnia 2 czerwca 2017 r.

 

3. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zarządzenie nr 77 rektora UW z dnia 8 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 36 rektora UW z dnia 25 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 55 rektora UW z dnia 12 marca 2020 r.

 

4. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zarządzenie nr 92 rektora UW z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 101 rektora UW z dnia 21 maja 2020 r.

 

5. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zarządzenie nr 105 rektora UW z dnia 21 września 2018 r.

 

6. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”

Zarządzenie nr 124 rektora UW z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

7. Zespół użytkowników dla inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”

Zarządzenie nr 132 rektora UW z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 27 rektora UW z dnia 11 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 7 rektora UW z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 37 rektora UW z dnia 25 lutego 2020 r.

 

8. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zarządzenie nr 19 rektora UW z dnia 5 marca 2019 r.

 

9. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Zarządzenie nr 63 rektora UW z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 100 rektora UW z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 152 rektora UW z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

10. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”

Zarządzenie nr 156 rektora UW z dnia 29 października 2019 r.

 

11. Zespół użytkowników dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

Zarządzenie nr 157 rektora UW z dnia 29 października 2019 r.

 

12. Zespół użytkowników dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zarządzenie nr 162 rektora UW z dnia 4 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 181 rektora UW z dnia 6 grudnia 2019 r. 

Zarządzenie nr 153 rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. 

 


Tryb realizacji programu wieloletniego odbywa się w sposób partycypacyjny, przez włączenie w dialog różnych grup społeczności. (…) Musimy także pamiętać o użytkownikach spoza Uniwersytetu. Szczególnie na Powiślu jesteśmy głównym twórcą krajobrazu. Po zrealizowaniu programu wieloletniego kształt Powiśla będzie w dużej mierze zależał od tego, w jaki sposób wybudujemy budynki i wytyczymy ścieżki. Widać, jak ważnym miejscem jest BUW z ogrodami, jak duży ruch wygenerowało pojawienie się Dobrej 55. Teraz wniesiemy do tego krajobrazu jeszcze więcej. Jest to społeczna odpowiedzialność, na którą nie możemy zamykać oczu – prof. Anna Giza-Poleszczuk

Informacje na temat składów poszczególnych Zespołów Użytkowników znajdują się w zakładce „Komisje i zespoły”.