Uniwersytet Warszawski Dokumenty: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia wewnętrzne UW

Uchwały Rady Ministrów

z 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

z 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

27 czerwca 2017 r. UW złożył wniosek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w programie. Wniosek będzie procedowany przez Radę Ministrów.

Zarządzenia wewnętrzne UW dotyczące realizacji programu

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji

 

Inne zarządzenia wewnętrzne

 

Inwestycje realizowane w ramach programu powinny uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, tworzyć warunki do współpracy różnych jednostek Uniwersytetu, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracji, otwierać uczelnię na relacje z najbliższym otoczeniem i podmiotami zewnętrznymi – zarządzenie rektora UW w sprawie realizacji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.