Uniwersytet Warszawski Dokumenty: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia wewnętrzne UW

Zarządzenia wewnętrzne UW dotyczące realizacji programu

 

Pozostałe zarządzenia wewnętrzne UW dotyczące realizacji programu wieloletniego (10.2016 – 8.2020) >>

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji programu wieloletniego z lat 2017-2019 oraz archiwalne >>

 

Inne zarządzenia i uchwały wewnętrzne

 

Inne zarządzenia i uchwały wewnętrzne z lat 2016-2019 oraz archiwalne dotyczące programu wieloletniego >>

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn