Uniwersytet Warszawski Dokumenty: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia wewnętrzne UW

Zarządzenia wewnętrzne UW dotyczące realizacji programu

Z 2020 roku:

 

Wcześniejsze:

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji

 

Inne zarządzenia i uchwały wewnętrzne

 

Inwestycje realizowane w ramach programu powinny uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, tworzyć warunki do współpracy różnych jednostek Uniwersytetu, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracji, otwierać uczelnię na relacje z najbliższym otoczeniem i podmiotami zewnętrznymi – zarządzenie rektora UW w sprawie realizacji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.