Uniwersytet Warszawski POB „U podstaw mikro i makro świata”

U podstaw mikro i makro świata – poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój

Komitet koordynacyjny
dr Tomasz Kazimierczuk
dr hab. Krzysztof Kilian
prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

U podstaw mikro i makro świata