Uniwersytet Warszawski POB „U podstaw mikro i makro świata”

U podstaw mikro i makro świata

– poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój

Komitet koordynacyjny

dr hab. Tomasz Kazimierczuk
dr hab. Krzysztof Kilian
prof. dr hab. Bohdan Grządkowski

Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania POB 2 (1.07.2020)

POB 2, okładka prezentacji, 1.07.2020
Flaga i godło Polski

Więcej informacji na temat działań podejmowanych w II Priorytetowym Obszarze Badawczym znajduje się na stronie Programu IDUB >>

Plakat IDUB "Priorytetowe obszary badawcze"

Relacja ze spotkania POB 2 „W poszukiwaniu mikro i makro światów”

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn