Spotkanie zespołów wdrażających Program IDUB

Od 11 do 12 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbywała się II Konferencja zespołów wdrażających Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wzięli w niej udział przedstawiciele dziesięciu polskich uczelni. Tematyka obrad dotyczyła ewaluacji śródokresowej Programu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zespołów wdrażających Program IDUB z pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni badawczych wyłonionych w konkursie ministerialnym w 2019 … Czytaj dalej Spotkanie zespołów wdrażających Program IDUB