Od 11 do 12 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbywała się II Konferencja zespołów wdrażających Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wzięli w niej udział przedstawiciele dziesięciu polskich uczelni. Tematyka obrad dotyczyła ewaluacji śródokresowej Programu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zespołów wdrażających Program IDUB z pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni badawczych wyłonionych w konkursie ministerialnym w 2019 roku.

 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Programu na różnych uczelniach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy mówili o przygotowaniu raportu śródokresowego oraz planowanym przebiegu ewaluacji. Na Uniwersytecie Warszawskim ocena śródokresowa już się rozpoczęła, aktualnie przygotowywany jest raport ewaluacyjny, który opisuje działania w ramach IDUB w latach 2020–2022 oraz to, w jakim stopniu przyczyniły się one do realizacji celów Programu. Jesienią w ramach ewaluacji na UW ma odbyć się wizyta międzynarodowego zespołu ekspertów, który na miejscu oceni efekty realizacji Programu.

 

Konferencja została zorganizowana przez prof. Zygmunta Lalaka, prorektora UW ds. badań oraz kierownika Programu IDUB na UW, a także przez Zespół ds. Koordynacji i Obsługi Programu IDUB na UW. Spotkania odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Szczegółowe informacje o Programie IDUB są dostępne na stronie UW.