Tworzenie zespołów naukowych, wspólne ubieganie się o granty, współprowadzenie centrów badawczych i dydaktycznych to przykłady działań, które naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego mogą zrealizować w ramach Programu wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich, finansowanego ze środków IDUB. Wpisuje się on w Human Resources Strategy for Researchers, wdrażaną przez instytucje wyróżnione HR Excellence in Research. Wnioski można składać do 2 listopada.

Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich (dofinansowanie kosztów podróży i pobytu) realizowany jest przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w ramach Działania IDUB II.1.2 „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”.

 

– Dzięki temu programowi badacze z Uniwersytetu Warszawskiego mają szansę na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy naukowej z instytucjami partnerskimi UW o znaczeniu strategicznym – mówi dr Anna Sadecka, kierownik BWZ UW.

 

Program sprzyja m.in.:

  • tworzeniu zespołów naukowych,
  • wspólnemu ubieganiu się o granty,
  • współprowadzeniu centrów badawczych i dydaktycznych,
  • tworzeniu innowacyjnych programów nauczania,
  • podnoszeniu kompetencji,
  • współpromotorstwu,
  • wymianie kadry naukowej, administracyjnej czy technicznej.

Wizyty mogą trwać maksymalnie 10 dni (wraz z podróżą). Maksymalny budżet jednego zgłoszenia wynosi 50 tys. zł. Wnioski konkursowe można składać do 2 listopada, do godz. 16.00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu IDUB >>