Uniwersytet Warszawski POB „Przekraczanie granic humanistyki”

Przekraczanie granic humanistyki – badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury

Komitet koordynacyjny

dr hab. Justyna Olko
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
dr hab. Agnieszka Szarkowska

Prezentacja dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spano przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spano przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)