Uniwersytet Warszawski POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

– multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej

Komitet koordynacyjny

dr hab. Tomasz Andrzej Gackowski, prof. ucz.
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz.
dr hab. Renata Włoch, prof. ucz.

Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka, prof. ucz., przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)