Uniwersytet Warszawski POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej

Komitet koordynacyjny
dr hab. Tomasz Andrzej Gackowski
dr hab. Paweł Kaczmarczyk
dr hab. Renata Włoch
Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań