Uniwersytet Warszawski POB „Badania dla ziemi”

Badania dla Ziemi – zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań

Komitet koordynacyjny:
dr hab. Łukasz Dziewit
dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
dr hab. Zbigniew Rogulski
Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania POB 1 (30.06.2020)
POB 1, okładka prezentacji, 30.06.2020