Uniwersytet Warszawski POB „Badania dla ziemi”

Badania dla Ziemi – zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań

Komitet koordynacyjny:

dr hab. Łukasz Dziewit
dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
dr hab. Zbigniew Rogulski

Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

 

Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania POB 1 (30.06.2020)

 

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania POB 1 (30.06.2020)