Uniwersytet Warszawski POB „Badania dla ziemi”

Badania dla Ziemi – zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań

Komitet koordynacyjny:
dr hab. Łukasz Dziewit
dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
dr hab. Zbigniew Rogulski
Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej przedstawiona podczas spotkania dla społeczności UW (24.02.2020)

Badania dla Ziemi