Program IDUB a rozwój UW

Wsparcie badaczy w rozwoju kariery naukowej, wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie rekrutacji pracowników, tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, szkolenia, system grantów wewnętrznych – dzięki Programowi „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Uniwersytet Warszawski, zgodnie z założeniami Human Resources Strategy for Researchers, podnosi poziom jakości działalności naukowej i edukacyjnej. Przyczynia się też do większego umiędzynarodowienia uczelni. Pierwszy konkurs w … Czytaj dalej Program IDUB a rozwój UW