Uniwersytet Warszawski Stypendia naukowe

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?

Z jakich programów grantowych można skorzystać?

  • Diamentowy Grant – program MEiN dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe;
  • Najlepsi z najlepszych – program MEiN dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach.

W jakich konkursach można wziąć udział?

  • konkursy wspierane przez MEiN

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”;
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

 

  • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu:

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski;
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne;
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP;
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”;
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

  • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej;
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego;
Imagine Cup – konkurs technologiczny;
The ICPC International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego;

Rotman International Trading Competition – rywalizacja w symulowanym wyzwaniu rynkowym;

Międzynarodowy Turniej Fizyków IPT (International Physicists’ Tournament) – zawody drużynowe, w których uczestniczą studenci fizyki z całego świata.

Drużyna z UW zwycięzcą International Physicists’ Tournament 2023

Sukces studentów WNE

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Pomocy Materialnej

 

 

Dodatkowe informacje

dział „Aktualności” na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych. Więcej informacji >>

Drużyna z UW zwycięzcą International Physicists’ Tournament 2023

42 studentów UW ze stypendiami MEiN

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn