Uniwersytet Warszawski Stypendia naukowe

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?
Z jakich programów grantowych można skorzystać?
  • Diamentowy Grant – program MEiN dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
  • Najlepsi z najlepszych – program MEiN dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach

 

W jakich konkursach można wziąć udział?
  • konkursy wspierane przez MEiN

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 

  • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 

  • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego
Imagine Cup – konkurs technologiczny
The ICPC International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Pomocy Materialnej

 

 

Dodatkowe informacje

dział Aktualności na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych. Więcej informacji >>