Uniwersytet Warszawski Stypendia naukowe

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?
Z jakich programów grantowych można skorzystać?
  • Diamentowy Grant – program MEiN dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe;
  • Najlepsi z najlepszych – program MEiN dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach.
W jakich konkursach można wziąć udział?
  • konkursy wspierane przez MEiN

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”;
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

 

  • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu:

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski;
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne;
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP;
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”;
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

  • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej;
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego;
Imagine Cup – konkurs technologiczny;
The ICPC International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego;

Rotman International Trading Competition – rywalizacja w symulowanym wyzwaniu rynkowym;

Międzynarodowy Turniej Fizyków IPT (International Physicists’ Tournament) – zawody drużynowe, w których uczestniczą studenci fizyki z całego świata.

Drużyna z UW zwycięzcą International Physicists’ Tournament 2023

Sukces studentów WNE

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Pomocy Materialnej

 

 

Dodatkowe informacje

dział „Aktualności” na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych. Więcej informacji >>

Drużyna z UW zwycięzcą International Physicists’ Tournament 2023

42 studentów UW ze stypendiami MEiN