Uniwersytet Warszawski Studia w toku

Przedmioty ogólnodostępne, lektoraty, WF

Na UW oprócz zajęć regularnych na wydziałach prowadzone są też przedmioty ogólnodostępne (nazywane ogunami), zajęcia z języków obcych oraz wychowania fizycznego.

rejestracja żetonowa – zapisy na oguny, lektoraty i WF

USOSweb – portal z rejestracjami na zajęcia

harmonogram rejestracji

ogólne zasady zapisów

 

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. oguny)

rejestracja żetonowa – zapisy na przedmioty

katalog przedmiotów ogólnouniwersyteckich w semestrze zimowym 2023/2024

 

  • lektoraty

rejestracja żetonowa – zapisy na lektoraty

egzamin certyfikacyjny – każdy uczestnik studiów dziennych i wieczorowych musi zdać egzamin co najmniej na poziomie B2

certyfikat instytucji zewnętrznej – przedstawienie go zwalnia studenta z obowiązku pisania egzaminu

Uchwała Senatu w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

  • WF

rejestracja żetonowa – zapisy na zajęcia WF (bezpłatne, płatne na UW i zewnętrzne)

sekcje sportowe – dla sportowców zaawansowanych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademicki Związek Sportowy

 

ECTS

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) służy do oceny postępów studenta. Procedury z nim związane opracowała Komisja Europejska.

Opłaty za studia

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Każdy, kto dostał się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, musi wyrobić legitymację. Wnioski o wyrobienie ELS należy składać w sekretariacie swojej jednostki. Można na niej kodować bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe. Legitymacja uprawnia do ulg przy zakupie biletów transportu publicznego.

mLegitymacja

Pod koniec grudnia 2019 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Od lutego 2020 roku, po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim, możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

 

 

6 października 2020 roku wprowadzono możliwość zamawiania, przedłużania ważności i unieważniania tych dokumentów także za pośrednictwem USOSweb. Wystarczy zalogować się w systemie i wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW > Moje studia > mLegitymacja.

 

Szkolenia biblioteczne

Żeby ułatwić studentom korzystanie z zasobów BUW, organizowane są szkolenia biblioteczne. W zależności od wydziału kursy mogą być obligatoryjne lub przeznaczone tylko dla chętnych.