Uniwersytet Warszawski Studia w toku

Przedmioty ogólnodostępne, lektoraty, WF

Na UW oprócz zajęć regularnych na wydziałach, prowadzone są też przedmioty ogólnodostępne (nazywane ogunami), zajęcia z języków obcych oraz wychowania fizycznego.

rejestracja żetonowa – zapisy na oguny, lektoraty i WF

USOSweb – portal z rejestracjami na zajęcia

harmonogram rejestracji

ogólne zasady zapisów

 

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. oguny)

rejestracja żetonowa – zapisy na przedmioty

katalog przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2020/2021

 

  • lektoraty

rejestracja żetonowa – zapisy na lektoraty

egzamin certyfikacyjny – każdy uczestnik studiów dziennych i wieczorowych musi zdać egzamin na poziomie B2

certyfikat instytucji zewnętrznej – przedstawienie go zwalnia studenta z obowiązku pisania egzaminu

Uchwała Senatu w sprawie nauczania języków obcych

 

  • WF

rejestracja żetonowa – zapisy na zajęcia WF (bezpłatne, płatne na UW i zewnętrzne)

sekcje sportowe – dla sportowców zaawansowanych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademicki Związek Sportowy

 

ECTS

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) służy do oceny postępów studenta. Procedury opracowała Komisja Europejska.

Opłaty za studia

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Każdy, kto dostał się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, musi wyrobić legitymację. Wnioski o wyrobienie ELS należy składać w sekretariacie swojej jednostki. Można na niej kodować bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe. Uprawnia do ulg przy zakupie biletów transportu publicznego.

 

Szkolenia biblioteczne

Żeby ułatwić studentom korzystanie z zasobów BUW, organizowane są szkolenia biblioteczne. W zależności od wydziału kursy mogą być obligatoryjne lub przeznaczone tylko dla chętnych.