Uniwersytet Warszawski Studia w toku

Przedmioty ogólnodostępne, lektoraty, WF

Na UW oprócz zajęć regularnych na wydziałach, prowadzone są też przedmioty ogólnodostępne (nazywane ogunami), zajęcia z języków obcych oraz wychowania fizycznego.

rejestracja żetonowa – zapisy na oguny, lektoraty i WF

USOSweb – portal z rejestracjami na zajęcia

USOSownia – portal z poradami dotyczącymi korzystania z USOSwebu

harmonogram rejestracji

ogólne zasady zapisów

 

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. oguny)

rejestracja żetonowa – zapisy na przedmioty

katalog przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2017/2018

 

  • lektoraty

rejestracja żetonowa – zapisy na lektoraty

egzamin certyfikacyjny – każdy uczestnik studiów dziennych i wieczorowych musi zdać egzamin na poziomie B2

certyfikat instytucji zewnętrznej (pdf) – przedstawienie go zwalnia studenta z obowiązku pisania egzaminu

Uchwała Senatu w sprawie nauczania języków obcych (pdf)

 

  • WF

rejestracja żetonowa – zapisy na zajęcia WF (bezpłatne, płatne na UW i zewnętrzne)

sekcje sportowe – dla sportowców zaawansowanych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademicki Związek Sportowy

 

ECTS

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) służy do oceny postępów studenta. Procedury opracowała Komisja Europejska.

 

Opłaty za studia

 

Studia równoległe

Student Uniwersytetu Warszawskiego po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów może ubiegać się o podjęcie studiów równoległych, traktowanych jako studia na drugim lub kolejnym kierunku. Do wyboru jest 77 kierunków studiów, w sumie ponad 170 możliwości zapisów.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Każdy, kto dostał się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, musi wyrobić legitymację. Jej koszt to 17 zł. Wnioski o wyrobienie ELS należy składać w sekretariacie swojej jednostki. Można na niej kodować bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe. Uprawnia do ulg przy zakupie biletów transportu publicznego – 49%, 50% lub 51%.

 

Szkolenia biblioteczne

Żeby ułatwić studentom korzystanie z zasobów BUW, organizowane są szkolenia biblioteczne. W zależności od wydziału kursy mogą być obligatoryjne lub przeznaczone tylko dla chętnych.