Uniwersytet Warszawski Wymiana krajowa i zagraniczna

Program MOST (wymiana krajowa)
  • Rejestracja na MOST jest otwarta od 15 kwietnia do 15 maja oraz od 31 października do 30 listopada.
  • MOST – informacje
  • regulamin programu MOST
Program Erasmus+ (wyjazdy za granicę na studia częściowe i praktyki)
Oferta Sojuszu 4EU+ dla studentów

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności.

 

Obecnie tworzy go osiem europejskich uczelni badawczych: UW, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Genewski, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas i Uniwersytet Sorboński.

W ramach Sojuszu oferowane są m.in. wspólne zajęcia, kursy online, warsztaty, szkoły letnie i zimowe itp. dla studentów oraz doktorantów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Sojuszu 4EU+ >>

 

Umowy o bezpośredniej współpracy

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach umów o bezpośredniej współpracy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków stypendialnych. Terminy wyjazdów stypendialnych, wymagane dokumenty i inne szczegóły dotyczące rekrutacji określa uczelnia partnerska.

Stypendia rządowe
Stypendia badawcze
Wyszukiwarka ofert wyjazdowych
  • Skip Navigation LinksMobilność naukowa i edukacyjna na UW wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań