Uniwersytet Warszawski Wymiana krajowa i zagraniczna

Program MOST (wymiana krajowa)
Program Erasmus+ (wyjazdy za granicę na studia częściowe i praktyki)
Umowy o bezpośredniej współpracy

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach umów o bezpośredniej współpracy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków stypendialnych. Terminy wyjazdów stypendialnych, wymagane dokumenty i inne szczegóły dotyczące rekrutacji określa uczelnia partnerska.

Stypendia rządowe
Stypendia badawcze
Wyszukiwarka ofert wyjazdowych
  • Skip Navigation LinksMobilność naukowa i edukacyjna na UW wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań