Uniwersytet Warszawski Wymiana krajowa i zagraniczna

Program MOST (wymiana krajowa)
Program Erasmus+ (wyjazdy zagranicę na studia częściowe i praktyki)
Umowy o bezpośredniej współpracy

Kwalifikacja na takie wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków stypendialnych. Terminy wyjazdów stypendialnych, wymagane dokumenty i inne szczegóły dotyczące rekrutacji określa uczelnia partnerska.

Stypendia rządowe

 

Stypendia badawcze