Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego został powołany na kadencję 2020-2024.
Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor UW do spraw rozwoju.

 

Zastępczyni przewodniczącej:

dr hab. Agata Dziewulska – Centrum Europejskie UW.

 

Skład zespołu:

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska – Wydział Filozofii;
dr hab. Cezary Błaszczyk – Wydział Prawa i Administracji;
dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii;
dr Anna Buncler – Wydział Neofilologii;
Cezary Cichocki – Dział Gospodarki Materiałowej;
dr hab. Magdalena Dąbrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
prof. dr hab. Tomasz Gierczak – Wydział Chemii;
Robert Grey – dyrektor do spraw Komunikacji i Relacji Zewnętrznych;
dr Małgorzata Kaczorowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
prof. dr hab. Marek Konarzewski – Wydział „Artes Liberales”;
dr Magdalena Kozłowska – Wydział Historii;
prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
dr Christine Martinez – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
Magdalena Nowakowska – Wydział Archeologii;
dr Weronika Parfianowicz – Wydział Polonistyki;
dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny;
dr hab. Paweł J. Rydelek – Wydział Geologii;
dr Dorota Sobierańska – Wydział Pedagogiczny;
dr hab. Ewa Stachowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania;
dr hab. Jacek Wasilewski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
dr Mariola Zalewska – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
dr hab. Marcin Zych, prof. ucz. – Wydział Biologii;
dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz. – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
Natalia Greniewska – przedstawicielka doktorantów;
Marta Burzyńska – przedstawicielka studentów.

 

Małgorzata Podstawa – sekretarz zespołu, Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW.

 

Zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.