Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego został powołany na kadencję 2020–2024.
Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor UW do spraw rozwoju.

 

Zastępczyni przewodniczącej:

dr hab. Agata Dziewulska – Centrum Europejskie UW.

 

Skład zespołu:

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska – Wydział Filozofii;
dr hab. Cezary Błaszczyk – Wydział Prawa i Administracji;
dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii;
dr Anna Buncler – Wydział Neofilologii;
Cezary Cichocki – Dział Gospodarki Materiałowej;
dr hab. Magdalena Dąbrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
prof. dr hab. Tomasz Gierczak – Wydział Chemii;
Robert Grey – p.o. kanclerza UW;
dr Małgorzata Kaczorowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
prof. dr hab. Marek Konarzewski – Wydział „Artes Liberales”;
dr Magdalena Kozłowska – Wydział Historii;
prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
dr Christine Martinez – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
Magdalena Nowakowska – Wydział Archeologii;
dr Weronika Parfianowicz – Wydział Polonistyki;
dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny;
dr hab. Paweł J. Rydelek – Wydział Geologii;
dr Dorota Sobierańska – Wydział Pedagogiczny;
dr hab. Ewa Stachowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania;
dr hab. Jacek Wasilewski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;

dr Jan Witajewski-Baltvilks – Wydział Nauk Ekonomicznych;
dr Mariola Zalewska – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;

dr hab. Marcin Zych, prof. ucz. – Wydział Biologii;
dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz. – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
Dominika Adamczyk – przedstawicielka doktorantów;
Klaudia Nowak – przedstawicielka studentów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 43 rektora UW z 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 rektora UW z 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020–2024 >>

 

Zarządzenie nr 15 rektora UW z 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 rektora UW z 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020–2024 >>

 

Zarządzenie nr 9 rektora UW z 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 rektora UW z 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020–2024 >>

 

Zarządzenie nr 43 rektora UW z 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego >>

Sekretarz:

Małgorzata Podstawa – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW