Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na prace dyplomowe związane z problematyką suszy. Pula nagród wynosi 9 tys. zł. W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci UW.

Konkurs „Zdążyć przed suszą” powstał z inicjatywy Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego w ramach realizacji celów Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

 

Do konkursu zgłaszać można prace, które w teorii lub praktyce (także w sposób projektowy) odnoszą się do rozwiązania problemu suszy spowodowanej zmianą klimatu. Proponowane mogą być rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, projekty innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.

 

Uczestnikami konkursu mogą być studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe przygotowane na UW i obronione nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia konkursu (15 marca 2024 roku). Prace można zgłaszać  w trzech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami w formie elektronicznej będzie można wysyłać od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku pod adresem e-mail klimat(at)uw.edu.pl.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 grudnia 2025 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Platformy Zielonego Dialogu UW >>