17 lipca odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie International Green Gown Awards 2023. Projekt Uniwersytetu Warszawskiego Green Thinking Matter Now! realizowany przez Platformę Zielonego Dialogu otrzymał wyróżnienie Highly commended.

W tegorocznej edycji konkursu wybrano 92 finalistów z 25 państw. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Projekt Uniwersytetu Warszawskiego Green Thinking Matter Now! został wyróżniony tytułem Highly commended (szczególnej pochwały) w kategorii Creating Impact. Lepszy wynik w tej kategorii uzyskał jedynie Universidad San Ignacio de Loyola z Peru.

 

Za realizację inicjatywy Green Thinking Matter Now! odpowiada Platforma Zielonego Dialogu. Projekt łączy pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli biznesu, władz i organizacji pozarządowych wokół tematyki zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Zakłada m.in. ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także nawiązywanie współpracy między tymi grupami.

 

– Nie mamy planety B. Mamy jedną szansę i warto o nią walczyć. Nagroda International Green Gown Awards stanowi dowód na to, że nasza inicjatywa jest wartościowa i podejmujemy słuszne działania. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i mamy nadzieję, że będzie ono stanowić wzór do naśladowania – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Nagrody International Green Gown Awards są przyznawane co roku przez Environmental Association for Universities and Colleges: The Alliance for Sustainability Leadership in Education, które jest wspierane m.in. przez UN Environmental Programme i kluczowe organizacje szkół wyższych na świecie.

 

Więcej informacji na temat nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie International Green Gown Awards >>

 

Platforma Zielonego Dialogu umożliwia dialog naukowców, studentów, przedstawicieli biznesu i administracji na temat zmian środowiskowych, zrównoważonego rozwoju, współczesnych wyzwań klimatycznych. Koordynuje badania, włącza praktyków w dydaktykę, moderuje dialog, popularyzuje wiedzę, otwiera przestrzeń do zadawania istotnych środowiskowo pytań i poszukiwania odpowiedzi. Jest jednym z elementów „zielonej transformacji” UW, uzupełnieniem „Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”, programu rozwoju UW „Inteligentny Zielony Uniwersytet” oraz działań podejmowanych przez Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.