International Study of Work and Family to przedsięwzięcie, w czasie którego naukowcy w ponad 35 krajach analizują sytuację pracujących matek i ojców. W badaniu mogą wziąć udział także polscy rodzice, wypełniając do 8 kwietnia ankietę. W Polsce prace koordynuje dr hab. Anna Kurowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

– Ankieta jest realizowana w tym samym kształcie w ponad 35 krajach na całym świecie przy współpracy naukowców z renomowanych ośrodków uniwersyteckich. Dotyczy norm kulturowych i godzenia życia zawodowego z rodzinnym – opisuje dr hab. Anna Kurowska z Instytutu Polityki Społecznej UW, która odpowiada za zebranie danych w Polsce oraz ich analizę. – Przyczyni się ono do lepszego zrozumienia sytuacji polskich rodziców pracujących.

 

Dotychczasowe badania koncentrowały się na negatywnych aspektach łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. ISWAF bada pozytywne przenikanie tych dwóch sfer i równowagę między nimi. Mierzy także indywidualne praktyki w kontekście kulturowym oraz takie wartości, jak indywidualizm, kolektywizm i równość płci.

 

Badania mają charakter porównawczy. Dostarczą informacji, w jaki sposób relacje praca-rodzina różnią się w zależności od kultury i kraju. Nad całością prac czuwają Tammy Allen (University of South Florida), Barbara Beham (Berlin School of Economics and Law) i Ariane Ollier-Malaterre (University of Quebec in Montreal).

 

Ankietę mogą wypełnić osoby mieszkające w Polsce, które pracują co najmniej 20 godzin tygodniowo, nie są samozatrudnione oraz mają co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 20 lat, które z nimi mieszka.

 

Zbierane dane są anonimowe i będą analizowane zbiorczo. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut.

 

Link do ankiety: workandfamily.webankieta.pl.