Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych od pięciu lat prowadzi badania interdyscyplinarne, wiele z nich ma charakter aplikacyjny. W dodatku do najnowszego numeru pisma „UW” prezentujemy wybrane projekty naukowe, które dotyczą różnych obszarów naszego życia – sztuki, zdrowia czy spędzania czasu wolnego.

W marcu 2013 roku otwarto na uniwersytecie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Jego budowa oraz wyposażenie finansowane było ze środków unijnych. Ośrodek jest platformą współpracy pomiędzy grupami badawczymi z Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii. W ciągu ostatnich pięciu lat w CNBCh prowadzono 146 projektów i nawiązano współpracą z 99 instytucjami i firmami. Na co dzień w centrum pracuje 350 naukowców należących do 46 zespołów badawczych.

 

Dodatek specjalny do pisma „UW” (pdf)