Od kwietnia na UW zacznie działać ZIP, czyli Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Skorzystają z niego wszystkie grupy społeczności UW. W ramach programu ogłoszono już konkursy na nowe kierunki studiów II stopnia. Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 27 marca.

Program ZIP pozwoli na prowadzenie działań w czterech modułach: programy kształcenia, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji, zarządzanie instytucją. Sfinansowane zostaną m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania. Program realizowany będzie od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Konkursy na studia II stopnia

Ogłoszono już konkursy na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim. To dwa z sześciu konkursów zaplanowanych w programie ZIP. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie jednostki uniwersyteckie, samodzielnie lub we współpracy z innymi.

 

Jednostki, które planują utworzenie nowych studiów II stopnia lub modernizację już istniejących, mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł. W tym konkursie zostanie zakwalifikowanych do finansowania przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów, osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia i dwa kierunki studiów w języku angielskim.

 

– Konkursy na studia II stopnia są skierowane do tych jednostek, które chcą wprowadzić nowe przedsięwzięcia, czyli studia, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, a do tej pory nie miały możliwości finansowych lub organizacyjnych na podjęcie tego wyzwania. Drugą możliwością jest zmodernizowanie programów już działających – mówiła na spotkaniu dr Agnieszka Janiak-Jasińska, która w programie ZIP kieruje modułami programów kształcenia i studiów doktoranckich.

 

Wnioski konkursowe można przesyłać do 7 maja 2018 r. do godz. 14.00. Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie kwietnia. W drugiej połowie kwietnia odbędą się spotkania konsultacyjne z jednostkami, które będą przygotowywać wnioski konkursowe. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie wkrótce dostępny na stronie ZIP.

 

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe, szacunki dotyczące budżetów, karty oceny formalnej oraz więcej informacji na temat konkursu znajdują się na stronie programu.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.