2 kwietnia rozpocznie się na UW Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Skorzystają z niego wszystkie grupy społeczności UW. Już teraz ogłoszone zostały pierwsze konkursy na nowe kierunki studiów II stopnia. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 27 marca.

Uniwersytet w ramach programu ZIP prowadzić będzie działania w czterech modułach: programy kształcenia, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji, zarządzanie instytucją. Sfinansowane zostaną m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania. Program realizowany będzie od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na nowo uruchomionej stronie programu: www.zip.uw.edu.pl.

 

Konkurs na nowe kierunki studiów

Jeszcze przed uruchomieniem programu ZIP ogłoszono konkursy na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie jednostki uniwersyteckie, samodzielnie lub we współpracy z innymi. Jednostki, które planują utworzenie lub modernizację studiów II stopnia mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł.

 

– W tym programie mogą być finansowane wyłącznie nowe przedsięwzięcia. Jeśli chcemy, aby zajęcia w formie wykładu stały się konwersatorium i przygotujemy do nich nowy sylabus, to z całą pewnością będzie to nowe doświadczenie dydaktyczne. Jeśli sylabus jedynie aktualizujemy, uwzględniając najnowsze wyniki badań, to nie możemy tego uznać za nowy program, ponieważ powinna to być nasza stała praktyka – tłumaczy dr Agnieszka Janiak-Jasińska, która kieruje modułami programów kształcenia i studiów doktoranckich.

 

Wnioski konkursowe można przesyłać do 7 maja 2018 r. do godz. 14.00. Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe, szacunki dotyczące budżetów, karty oceny formalnej oraz więcej informacji na temat konkursu znajdują się na stronie: www.zip.uw.edu.pl.

 

Spotkanie konsultacyjne

27 marca odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli jednostek, które są zainteresowane udziałem w konkursie na nowe kierunki studiów II stopnia. Konsultacje odbędą się od 9.30-11.30 w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Małym Dziedzińcu (Krakowskie Przedmieście 24).

Więcej informacji na stronie ZIP

 

Zespół ZIP

Nad realizacją programu ZIP czuwają prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju. Koordynatorką projektu jest Gabriela Sempruch (BWR). Pracami nad poszczególnymi modułami kierują dr Agnieszka Janiak-Jasińska (pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia), dr Agnieszka Pugacewicz (DELab) oraz Grzegorz Bochenek (BWR).

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.