Uniwersytet Warszawski Wymiana krajowa i zagraniczna

Program MOST (wymiana krajowa)
Program Erasmus+ (wyjazdy zagranicę na studia częściowe, praktyki i staże naukowe)
Umowy bilteralne
Stypendia rządowe
Międzynarodowe programy badawcze