Na przełomie maja i czerwca komisja rektorska ds. wykładowców wizytujących wybrała 23 osoby, które przyjadą na UW w ramach inicjatywy „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. Wykładowcy wizytujący podzielą się wynikami swoich badań i wiedzą z naukowcami oraz studentami UW, poprowadzą też wykłady otwarte.

Spośród badaczy zakwalifikowanych do drugiej edycji programu, największą grupę stanowią lingwiści, historycy i politolodzy, ale – podobnie jak w poprzedniej edycji – znaleźli się wśród nich też fizycy i chemicy. Naukowcy z zagranicy będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy.

 

Wykładowcy przyjeżdżają głównie z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale część z nich to przedstawiciele środowisk akademickich Ukrainy, Rosji, Indii czy Meksyku. Niektórzy goście Uniwersytetu Warszawskiego mają polskie korzenie.

 

„Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” jest zadaniem realizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności oraz doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2020/2021:
 • Laurent Chrzanowski – Wydział Historyczny
 • Andriy Danylenko – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Maria del Consuelo Davila Perez – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Carsten Junker – Ośrodek Studiów Amerykańskich
 • Jacek Kasprzak – Wydział Fizyki
 • Vasyl Kosiv – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Rajendra Kumar Jain – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Stefan Halikowski-Smith – Wydział Historyczny
 • Julian Henn – Wydział Chemii
 • Torsten Lorenz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Taras Lylo – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Roy Lyster – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Florian Matei-Popescu – Wydział Historyczny
 • Aleksander Miedwiediew – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Virginia Mueller Gathercole – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michael Müller – Wydział Historyczny
 • Sven Oliver Müller – Wydział Polonistyki
 • David Orrego-Carmona – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Roberto Rabel – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Stefan Rabitsch – Ośrodek Studiów Amerykańskich
 • François Rosset – Wydział Neofilologii
 • Jakob Fortunat Stagl – Wydział Prawa i Administracji
 • Zbigniew Struzik – Wydział Fizyki

Do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Programu ZIP.