Uniwersytet Warszawski Działania edukacyjne

Programy wizyt badawczych, programy edukacyjne dla studentów i naukowców oraz spotkania otwarte, debaty, webinary przygotowane przez uniwersyteckich ekspertów.
 • Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”

Działania edukacyjne dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku są prowadzone m.in. w ramach programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”. Organizowane są m.in. zajęcia z aktywizacji zawodowej na polskim rynku pracy, przedsiębiorczości czy szkolenia językowe. Informacje o programie są dostępne pod adresem: https://ua.wne.uw.edu.pl/.

 

 • Program wizyt badawczych dla studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich

„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. Ma umożliwić im realizację wizyt badawczych lub studiów częściowych na UW. Program rusza w bieżącym semestrze i będzie trwał do 15 lipca 2023 roku. Skierowany jest do studentów oraz doktorantów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i kształcili się na uczelniach ukraińskich w roku akademickim 2021/2022. Będzie realizowany w obecnym i przyszłym roku akademickim. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do podjęcia badań naukowych na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni. Dofinansowanie będzie pochodzić z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj >>

Pytania dotyczące programu można kierować na adres: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl.

 

 • Specjalny program stypendialny Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

Studenci oraz naukowcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie i nie posiadają stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science)  mogą ubiegać się o przyznanie finansowania z programu stypendialnego, który organizuje Narodowe Centrum Nauki.

Celem tej inicjatywy jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Stypendium może trwać od 6 do 12 miesięcy. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają stypendium w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł. miesięcznie.

 

Wnioski przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do 22 sierpnia. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje NCN.

 

Więcej informacji o programie stypendialnym NCN w języku polskim i ukraińskim znajduje się na stronie BWZ UW.

 

 • Kursy językowe

 

Studium Europy Wschodniej UW i Szkoła Języków Wschodnich UW organizują bezżetonowe i bezpłatne kursy podstaw języka ukraińskiego dla studentów, pracowników i wolontariuszy. Terminy kursów oraz informacje dotyczące możliwości zapisów znajdują się na stronie Szkoły Języków Wschodnich UW pod adresem: http://sjw.uw.edu.pl/pl. W dniach 14-15 kwietnia dostępna jest rejestracja dla osób kontynuujących naukę, rejestracja dla osób rozpoczynających naukę od podstaw odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia.

 

 • Kursy językowe z wyczerpanym limitem miejsc:

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje bezpłatne stacjonarne zajęcia z języka polskiego jako obcego. Podczas zajęć będzie można się dowiedzieć: jak się przedstawić i opowiedzieć o sobie; jakie są bezpłatne platformy do nauki polskiego. Uczestnicy kursu będą mogli również poszerzyć swoje słownictwo i przełamać barierę językową. Kurs rozpoczął się 23 marca. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, do 15 czerwca, w BUW, sala 139 (1. piętro). Limit miejsc na zajęciach został wyczerpany. Dla posiadaczy ukraińskich paszportów założenie karty bibliotecznej BUW jest bezpłatne. Strona BUW >>

 

Uniwersytet Otwarty UW organizuje bezpłatne kursy języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy. Inicjatywa skierowana jest do osób powyżej 16. roku życia. Kursy odbywają się w formie stacjonarnej i online. Limit zgłoszeń w ramach rekrutacji został wyczerpany. Organizatorzy zachęcają do śledzenia informacji o ewentualnym naborze do nowych grup. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UOUW pod adresem: https://www.uo.uw.edu.pl.

 

 

 • Wykład dla studentów zagranicznych „Ukraine in International Relations”

Centrum Europejskie UW uruchamia 15-godzinny wykład Erasmus „Ukraine in International Relations”.  Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów zagranicznych na UW. Zajęcia online poprowadzi dr Oksana Krayevska, wykładowca Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, współpracowniczka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Centrum Europejskiego UW.

 

Wykład rozpocznie się 25 kwietnia. Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki w godz. 11.30-13.00 na platformie Google Meet. Zapisy na zajęcia przez Usosweb odbędą się w dwóch turach. Pierwsza tura zapisów trwa do 1 kwietnia, druga tura zapisów będzie uruchomiona w dniach 2-9 kwietnia. Zapisy koordynuje Dorota Jurkiewicz-Eckert, koordynator ds. mobilności w CE UW, d.eckert@uw.edu.pl. Informacji o wykładzie w j. angielskim znajduje się na stronie Centrum Europejskiego UW: https://www.ce.uw.edu.pl.

 

 • Seminarium z biologii dla maturzystów

Wydział Biologii UW organizuje cykl seminariów skierowanych do młodych osób pochodzących z Ukrainy, które planują zdawać polską lub ukraińską maturę, rozpocząć naukę w polskim liceum lub studia w Polsce. Podczas seminariów zostaną poruszone zagadnienia obowiązujące podczas polskiego i ukraińskiego egzaminu maturalnego z biologii. Spotkania będą tłumaczone na j. ukraiński. Pierwsze odbyło się 31 marca. Więcej informacji w j. polskim oraz w j. ukraińskim na temat inicjatywy znajduje się na stronie Wydziału Biologii pod adresem: https://www.biol.uw.edu.pl.

 

 • Wydarzenia edukacyjne związane z tematyką psychologiczną

Wydział Psychologii organizuje spotkania online z cyklu „Uważność i współczucie w kryzysie. Jak zadbać o siebie i innych”. Ich uczestnicy będą m.in. uczyć się medytacji i rozwijać uważność, a także rozmawiać o swoich przeżyciach. Spotkania odbywać się będą na platformie ZOOM w środy o godz. 19.30. Poprowadzi je nauczyciel uważności i terapeuta dr hab. Paweł Holas z Wydziału Psychologii. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 marca. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Wydziału Psychologii.

 

Więcej informacji dotyczących wydarzeń edukacyjnych związanych z tematyką psychologiczną dostępnych jest pod adresem: http://psych.uw.edu.pl/pomoc/. W zakładce „Pomoc w związku z kryzysem wojennym” na stronie Wydziału Psychologii znajdują się również informacje dotyczące form wsparcia psychologicznego dostępnych na UW oraz pomocy psychologicznej udzielanej przez ogólnopolskie organizacje.

 

 • Zajęcia w charakterze wolnego słuchacza

Osoby pochodzące z Ukrainy mogą wziąć udział w zajęciach dydaktycznych z fizyki i matematyki odbywających się na Wydziale Fizyki UW. Można dołączyć do wybranych zajęć prowadzonych w j. polskim lub w j. angielskim w charakterze wolnych słuchaczy. Organizatorzy proszą osoby zainteresowane udziałem w zajęciach o wcześniejszy kontakt mailowy oraz podanie krótkiej informacji na temat dotychczas realizowanego kształcenia oraz preferowanego języka zajęć. Planowane jest także utworzenie grup zajęciowych prowadzonych przez nauczycieli mówiących w j. polskim i w j. rosyjskim. Na zajęciach omawiany będzie materiał z fizyki i matematyki w zakresie programu nauczania tych przedmiotów w liceum. Dla osób posiadających zaawansowaną wiedzę z fizyki i matematyki istnieje także możliwość realizacji letniego projektu badawczego w j. angielskim. Więcej informacji w j. polskim oraz w j. angielskim znajduje się na stronie Wydziału Fizyki: https://www.fuw.edu.pl.

 

Studenci z Ukrainy mogą brać udział we wszystkich zajęciach prowadzonych na Wydziale Neofilologii jako wolni słuchacze. Zajęcia prowadzone są w językach kierunkowych (tj. j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. hiszpańskim, j. portugalskim, j. włoskim, j. węgierskim, j. fińskim). Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt pod adresem: openclasses@wn.uw.edu.pl. Informacja dotycząca możliwości udziału w zajęciach znajduje się na stronie Wydziału Neofilologii na Facebooku w j. polskim i w j. ukraińskim.

 

Studenci z Ukrainy mogą również uczestniczyć jako wolni słuchacze w każdych zajęciach prowadzonych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, na kierunkach: ukrainistyka, białorutenistyka, rusycystyka, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, lingwistyka stosowana. Zajęcia prowadzone są w językach: ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z poszczególnymi jednostkami: ku@uw.edu.pl, kb.wls@uw.edu.pl, ksi@uw.edu.pl, ir@uw.edu.pl, iksi@uw.edu.pl, ils@uw.edu.pl. Szczegółowa informacja w języku ukraińskim i polskim znajduje się na stronie WLS.

 

W charakterze wolnego słuchacza można także uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajęcia prowadzone są w j. polskim oraz w j. angielskim. Więcej informacji znajduje się na stronie WNE pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl.

 

Osoby pochodzące z Ukrainy zainteresowane możliwością uczestniczenia, jako wolni słuchacze, w zajęciach na Wydziale Socjologii mogą skontaktować się z prodziekan ds. studenckich, dr Agnieszką Jasiewicz pod adresem: ajasiew@is.uw.edu.pl.

 

 • Bieżące komentarze polityczne SEW

Studium Europy Wschodniej zorganizowało cykl otwartych wykładów online „Ukraina 2022’’. Celem inicjatywy jest pogłębiona analiza wydarzeń w Ukrainie, ich tła oraz możliwych konsekwencji. Wykłady odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek, w godz. 18.00-20.00 (wraz z dyskusją), w j. polskim lub j. angielskim. Spotkania prowadzą wykładowcy SEW oraz zaproszeni goście. Więcej informacji na temat spotkań znajduje się na stronie jednostki: https://studium.uw.edu.pl.

 

Zapis transmisji wykładów będących częścią cyklu, dostępny jest na profilu Portalu Spraw Zagranicznych (partnera wydarzenia) na YouTube:

wykład „Rosyjska agresja na Ukrainę – analiza przebiegu walk zbrojnych”,

wykład „Rosjanie wobec agresji Rosji na Ukrainę – reakcje społeczne”.

 

Studium Europy Wschodniej publikuje także filmy na profilu jednostki na YouTube, w których Jan Malicki, kierownik SEW, mówi o bieżącej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Materiały dostępne są na stronie Studium Europy Wschodniej.

 

 • Wydanie specjalne magazynu „CMR Spotlight” OBM UW: „Agresja rosyjska na Ukrainę i migracja przymusowa: rola Polski w pierwszych dniach kryzysu”

W specjalnym wydaniu magazynu „CMR Spotlight”, zespół Ośrodka Badań nad Migracjami UW opisuje najważniejsze fakty dotyczące migracji przymusowych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę, jej skutków, reakcji UE, państwa polskiego oraz polskiego społeczeństwa. Badacze proponują także rekomendacje dotyczące dalszych działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. „CMR Spotlight” można pobrać na stronie OBM UW. Publikacja dostępna jest także w j. angielskim pod adresem: https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje.

 

 • „Dzieje Ukrainy à la russe…”

Na Wydziale Historii UW 28 lutego odbyła się debata „Dzieje Ukrainy à la russe…”. Uczestnicy debaty rozmawiali będą o historii Ukrainy, fake newsach dotyczących relacji między Ukrainą a Rosją, współczesnych zależnościach pomiędzy tymi krajami oraz o trwającej wojnie.

 

W spotkaniu wzięli udział: prof. Joanna Getka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej), dr Bartłomiej Gajos z Instytutu Historii PAN, prof. Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz dr Piotr Kroll i dr hab. Artur Markowski (prowadzenie) z Wydziału Historii UW. Wydarzenie odbyło się stacjonarnie w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historii przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona). Zapis transmisji debaty dostępny jest na stronie Wydziału Historii na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/watch/live. 

 

 • „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”

28 lutego odbył się webinar Uniwersytetu Otwartego UW z psychologiem dziecięcym dr Aleksandrą Piotrowską. Webinar dotyczył tematu „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”. Zapis transmisji wydarzenia znajduje się pod adresem: https://www.uo.uw.edu.pl.

 

 • „O języku ukraińskim”

1 marca odbyło się spotkanie „O języku ukraińskim” organizowane przez Koło Naukowe Twarde Jery Wydziału Polonistyki UW. Podczas spotkania poruszone zostały poruszone zagadnienia związane z przeszłością i teraźniejszością języka ukraińskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie koła naukowego >>

 

 • „Jak przygotować się do przyjęcia ukraińskich dzieci w klasie?”

4 marca odbyło się webinarium „Jak przygotować się do przyjęcia ukraińskich dzieci w klasie?” organizowane przez Szkołę Edukacji PAFW i UW. Spotkanie online skierowane było do nauczycieli, dyrektorów, wolontariuszy i rodziców. Eksperci – nauczyciele i asystenci międzykulturowi z Domu Ukraińskiego w Warszawie – opowiedzieli o najważniejszych kwestiach związanych z integracją dzieci i młodzieży: zarówno od strony psychologicznej i kulturowej, jak i dydaktycznej. Zapis transmisji wydarzenia znajduje się na stronie Szkoły Edukacji PAFW i UW >>

 

 • Webinar „Czy bać się awarii elektrowni atomowej?”

8 marca odbył się webinar „Czy bać się awarii elektrowni atomowej?”. Prelegentami byli naukowcy z Wydziału Fizyki UW: prof. dr hab. Zygmunt Szefliński oraz dr Beata Brzozowska. Webinar został zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty UW. Zapis transmisji spotkania dostępny jest na profilu UOUW na YouTube >>

 

 • Webinar „Migracje i miasta w czasie kryzysu humanitarnego”

Jak skutecznie zarządzać rozproszonymi działaniami realizowanymi przez lokalne administracje, organizacje pozarządowe i wolontariuszy? Jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej i już się sprawdziły w społecznościach od lat przyjmujących migrantów przymusowych i czego mogą się od nich nauczyć społeczności mniej doświadczone w tym zakresie? Na te pytania odpowiadali uczestnicy webinaru zorganizowanego 8 marca przez Zespół Polityk Migracyjnych i Zespół Badań Społeczno-Kulturowych Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnych uwarunkowań dotyczących przyjmowania migrantów przymusowych, wyzwań temu towarzyszących, a także najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową i odpowiedzi na najbardziej niezbędne potrzeby osób uciekających z Ukrainy w zakresie zakwaterowania, edukacji, dostępu do służby zdrowia czy rynku pracy. To seminarium rozpoczyna cykl spotkań dotyczących odpowiedzi miast na potrzeby migrantów w czasie kryzysu.

 

Organizatorami spotkania byli: dr Kamila Fiałkowska, dr Marta Jaroszewicz, dr Marta Kindler, dr Karolina Łukasiewicz, dr hab. Michał Nowosielski, dr Marta Pachocka, Dominik Wach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OBM UW >>

Zapis transmisji spotkania dostępny jest na kanale YouTube OBM UW >>

 

 • Warsztaty online „Jak rozpoznawać dezinformację”

Czym jest fake news i jak go rozpoznać? Po czym poznać, że post został napisany przez bota lub powstał, by szerzyć nieprawdziwe treści? Tego będzie można było dowiedzieć się podczas warsztatów zorganizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW i Welcome Point UW.

8 marca odbyły się warsztaty online w języku polskim. Więcej informacji na stronie UCW UW.

10 marca odbyły się warsztaty online w języku angielskim. Więcej informacji na stronie Welcome Point UW.

 

 • Webinar „Uchodźca w naszym domu. Jak pomagać?”

10 marca odbył się webinar „Uchodźca w naszym domu. Jak pomagać?”, organizowany przez Wydział Socjologii UW. Podczas spotkania można było poznać odpowiedzi na pytania: jak zadbać o naszych gości i jak zadbać o siebie oraz innych domowników? Jakie wyzwania niesie komunikacja międzykulturowa w przestrzeni domu? Czego możemy nauczyć się od osób z doświadczeniem pomocy uchodźcom? W wydarzeniu wzięli udział: dziennikarka Anna Alboth oraz dr Marta Pietrusińska − ekspertki i aktywistki specjalizujące się w tematyce migracyjnej oraz pracy z uchodźcami. Spotkanie poprowadziła dr Sylwia Urbańska z Wydziału Socjologii UW, autorka badań o przemianach życia rodzinnego w migracjach i w społecznościach wiejskich, w tym książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2009”. Zapis transmisji spotkania dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/zakladIIiES

 

 • Spotkanie informacyjne z ekspertami pracującymi w zespołach interdyscyplinarnych, które zajmują się walką z dezinformacją.

Wydarzenie było okazją do poznania sposobów i zakresu działania zespołów i włączenia się w ich prace na zasadach wolontariatu. Spotkanie odbyło się w piątek 11 marca stacjonarnie oraz na platformie Zoom. Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Socjologii na Facebooku >>

 

 • Seminarium dotyczące kryzysu humanitarnego

Ośrodek Badań nad Migracjami UW organizuje seminarium dotyczące wyzwań związanych z przyjęciem uchodźców w Polsce oraz wniosków z przebiegu innych kryzysów w Europie. Wydarzenie odbędzie się online 18 marca o godz. 14.00. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Transmisję wydarzenia można obejrzeć na stronie Ośrodka Badań nad Migracjami na Facebooku (https://www.facebook.com/events). Zapis spotkania będzie także dostępny na kanale OBM na YouTube. To drugie wydarzenie OBM z cyklu spotkań na temat bieżącego kryzysu humanitarnego. Pierwsze webinarium można obejrzeć na kanale OBM na YouTube w języku polskim: https://www.youtube.com.

Informacje dotyczące inicjatyw dydaktycznych, kursów językowych i edukacyjnych spotkań otwartych znajdują się na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych UW (koordynatora tego rodzaju działań podejmowanych na uczelni, przeznaczonych dla obywateli Ukrainy) pod adresem: https://bid.uw.edu.pl/solidarni-z-ukraina.

 

Kontakt: bid(at)uw.edu.pl.