Uniwersytet Warszawski Zbiórki

Informacje na temat zbiórek rzeczowych i finansowych, które były organizowane przez jednostki uczelni na różnych kampusach.

  • Wsparcie dla uchodźców

Na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu Uniwersytet Warszawski organizował zbiórkę żywności i produktów pierwszej potrzeby dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, przebywających w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. Akcja dotyczyła zbiórki m.in. suchego prowiantu, wody w butelkach, jednorazowych sztućców i naczyń, ręczników papierowych, ręczników kąpielowych i trwała do 24 czerwca 2022 roku.

 

Wsparcie dla uchodźców zorganizował Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy z Fundacją HumanDoc. Punkt zbiórki potrzebnych rzeczy, takich jak np. odzież czy artykuły dla dzieci, działał w budynku przy ul. Nowy Świat 67. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wydziału: https://wnpism.uw.edu.pl.  

 

Niezbędne rzeczy dla osób pochodzących z Ukrainy można było przekazać również w zbiórce zorganizowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW we współpracy z Samorządem Doktorantów UW, Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW oraz Uniwersytetem Otwartym UW. Więcej informacji znajduje się na stronie Samorządu Studentów UW. W akcję włączyły się także samorządy na innych wydziałach, m.in.: WGiSRMIMWDiB oraz UCW UW.

 

 

  • Artykuły medyczne, zbiórki dla walczących i poszkodowanych

W Katedrze Ukrainistyki organizowane były zbiórki artykułów, takich jak: rękawiczki chirurgiczne, bandaże elastyczne, opaski uciskowe, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wszystkie materiały zostały przewiezione konwojem humanitarnym i przekazane osobom potrzebującym na Ukrainie. Katedra organizowała też zbiórkę bożonarodzeniową. Więcej informacji znajduje się na stronie Katedry Ukrainistyki >>

 

Wydział Fizyki UW (kampus na Ochocie) prowadził akcję na rzecz szpitali, paramedyków, wojskowych i terytorialnej obrony Ukrainy oraz osób, które docierają do Polski. Więcej informacji (w językach: polskim, angielskim i ukraińskim) znajduje się na stronie Wydziału Fizyki >>

 

Na Wydziale Polonistyki UW od 28 lutego do 3 marca 2022 roku trwała akcja #PolonDlaUkrainy, w ramach której zbierana była żywność, środki higieny osobistej oraz artykuły pierwszej potrzeby, takie jak np.: koce, śpiwory czy ładowarki do telefonów. Przygotowane zostały cztery duże transporty darów do Chełma, z którego paczki przewieziono do Dorohuska oraz położonych w pobliżu punktów recepcyjnych. Część produktów dla dzieci została dostarczona także do Zosina. Środki medyczne oraz opatrunkowe zostały przekazane bezpośrednio do Ukrainy. Zebrano m.in. 69 karimat, 42 kartony jedzenia dla dzieci, 38 kartonów pieluch, 30 śpiworów, 30 apteczek, 14 kartonów leków. Więcej informacji na temat akcji znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/PolonistykaUW.

 

Inicjatywę Wydziału Polonistyki wspierał Wydział Nauk Ekonomicznych UW – dary zbierane były także w budynku wydziału przy ul. Długiej 44/50. Więcej informacji znajduje się na stronie WNE UW. W zbiórkę zaangażowana była również społeczność m.in.: Wydziału Archeologii, Wydziału Orientalistycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej.

 

Zbiórkę rzeczy dla żołnierzy i osób przebywających w stacjach metra w Ukrainie prowadziło Centrum Europejskie UW. Zebrane rzeczy (śpiwory, poduszki oraz wszelkie środki medyczne i opatrunkowe) zostały przekazane osobom potrzebującym na terenie Ukrainy. Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie Centrum Europejskiego UW >>

 

Wydział Filozofii UW, we współpracy z Mazowieckim Oddziałem PCK, prowadził zbiórkę żywności długoterminowej, kosmetyków, środków opatrunkowych oraz koców i śpiworów. Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie Wydziału Filozofii UW >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn