Uniwersytet Warszawski Inne inicjatywy

Wsparcie akademickie dotyczące m.in. pomocy medycznej dla migrantów z terenów wojennych oraz wsparcie finansowe i organizowane zrzutki.
 • Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”

Wykładowcy UW mogą w ramach programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” przygotować propozycje kursów, szkoleń i innego rodzaju wsparcia skierowanego do migrantów z Ukrainy. Mogą to być np. szkoły letnie, kursy tematyczne dla dzieci, wsparcie doradcze itp.

 

W realizację programu zaangażowanych jest obecnie 21 jednostek UW. Dofinansowanie otrzymało 19 różnych działań, w tym m.in.: kursy języka polskiego, angielskiego lub innych języków; wsparcie prawne, psychologiczne; doradztwo zawodowe; kursy komputerowe; kursy z zakresu przedsiębiorczości; zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Zaplanowane działania muszą być skierowane do społeczności pozaakademickiej, która może być objęta wsparciem w ramach trzeciej misji uczelni.

 

Osoby zgłaszające propozycje powinny przesłać następujące informacje:

 • osoba zgłaszająca (imię, nazwisko, nazwa jednostki UW, e-mail, telefon)
 • temat zajęć,
 • liczba godzin dydaktycznych,
 • liczba cykli (powtórzeń),
 • krótki opis zakresu zajęć (3-5 zdań, w tym język prowadzenia zajęć),
 • grupa docelowa (dzieci/młodzież/seniorzy i in.), wielkość grup,
 • krótkie uzasadnienie potrzeb (3-5 zdań),
 • dodatkowe potrzeby organizacyjne / finansowe / uwagi.

Propozycje muszą dotyczyć działań, których realizacja planowana jest w okresie od marca do października 2023 roku.

 

Propozycje należy przesłać w terminie do 6 grudnia 2022 roku na adres projektu (misjaua@wne.uw.edu.pl) lub do dr Agnieszki Różyckiej (arozycka@wne.uw.edu.pl), kierownika projektu.

 

 • Wsparcie akademickie

Do końca semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 od osób legitymujących się ukraińskim paszportem nie są pobierane opłaty za wydanie karty Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Więcej informacji znajduje się na stronie BUW >>

 

 • Pomoc medyczna

Osoby pochodzące z Ukrainy, które potrzebują konsultacji internistycznej, mogą zwrócić się bezpośrednio do prof. Józefa Haczyńskiego, lekarza internisty, pracownika Wydziału Zarządzania UW. kontakt: jhaczynski@wz.uw.edu.pl. Więcej informacji na stronie Wydziału Zarządzania >>

 

 • Wsparcie finansowe

Prof. Joanna Getka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz ukraińskich uniwersytetów. Środki zostaną przede wszystkim przekazane na wsparcie psychologiczne studentów i wykładowców, organizację wsparcia materialnego studentów i wykładowców, którzy ucierpieli w wyniku wojny oraz organizację pomocy bieżącej w Ukrainie. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: https://zrzutka.pl.

 

Zakończone zbiórki finansowe:

Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania UW we współpracy z Wydziałem Zarządzania UW zorganizował zbiórkę funduszy na zakup środków medycznych, koniecznych do niesienia pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Zbiórka zakończyła się 30 marca. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.wz.uw.edu.pl.

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku, z którym Uniwersytet Warszawski współpracuje od lat. Ukraiński uniwersytet funkcjonuje częściowo jako obóz dla uchodźców ze wschodu kraju i z Kijowa. Celem zbiórki organizowanej przez IEiAK UW była pomoc w zakupie m.in. leków, opatrunków, żywności i środków czystości. Pieniądze były zbierane do 22 marca. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się pod adresem: https://www.etnologia.uw.edu.pl.

 

 • Wolontariat

Osoby, które chcą zaangażować się w działania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz Ukrainy, mogą dołączyć do wolontariuszek i wolontariuszy w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW. Więcej informacji znajduje się na stronie UCW UW.