Uniwersytet Warszawski Pomoc socjalna

Wsparcie, na które mogą liczyć studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zwolnienie z opłat związanych z zamieszkaniem w domu studenta UW

Ukraińcy, którzy są mieszkańcami jednego z domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty związanej z zamieszkiwaniem w akademiku.

 

Wniosek o zwolnienie z opłat związanych z zamieszkiwaniem w domu studenta Uniwersytetu Warszawskiego >>

Application for exemption from fees related to living in the student dormitory of the University of Warsaw >>

 

KROK 1: Wypełnij formularz zgłoszenia.

KROK 2: Formularz wyślij na adres: bpm@uw.edu.pl.

 

  • Zapomoga

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.

 

KROK 1: Złóż wniosek za pośrednictwem USOSweb (wniosku nie drukujemy i nie wysyłamy w formie papierowej). Aby znaleźć wniosek, po zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę „dla wszystkich”, następnie „wnioski”.

 

KROK 2: Do wniosku należy załączyć oświadczenie o swojej obecnej sytuacji.

 

W przypadku wątpliwości w zakresie wniosku o zapomogę należy wysłać wiadomość pod adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl.

 

  • Zwolnienie z opłat za studia

Student cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat za studia (kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, kształcenie na studiach w języku obcym), jeśli m.in. jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wniosek należy złożyć do rektora za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację międzynarodową, student cudzoziemiec może otrzymać także zwiększenie już wcześniej otrzymanego zwolnienia.

 

W przypadku szczegółowych należy kontaktować się z Biurem ds. Obsługi Kształcenia (bok@uw.edu.pl).

 

  • Stypendium socjalne

Obecnie możliwe jest składanie wniosków o stypendium socjalne. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-semestr-letni/. W razie dodatkowych pytań najlepiej skontaktować się z pracownikami Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl). Z pomocy skorzystać mogą studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.