Uniwersytet Warszawski Pomoc socjalna

Wsparcie, na które mogą liczyć studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Stypendium socjalne

Obecnie możliwe jest składanie wniosków o stypendium socjalne. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-semestr-letni/. W razie dodatkowych pytań najlepiej skontaktować się z pracownikami Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm(at)uw.edu.pl). Z pomocy skorzystać mogą studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.

 

  • Zapomoga

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.

 

KROK 1: Złóż wniosek za pośrednictwem USOSweb (wniosku nie drukujemy i nie wysyłamy w formie papierowej). Aby znaleźć wniosek, po zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę „dla wszystkich”, następnie „wnioski”.

 

KROK 2: Do wniosku należy załączyć oświadczenie o swojej obecnej sytuacji.

 

W przypadku wątpliwości w zakresie wniosku o zapomogę należy wysłać wiadomość pod adres: zapomogi(at)uw.edu.pl.

 

  • Zwolnienie z opłat za studia

Student cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat za studia (kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, kształcenie na studiach w języku obcym), jeśli m.in. jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wniosek należy złożyć do rektora za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację międzynarodową, student cudzoziemiec może otrzymać także zwiększenie już wcześniej otrzymanego zwolnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat opłat i zwolnień z opłat za usługi edukacyjne są dostępne na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia.

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn