Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi naukowcy z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych, mogą się starać o stypendia archeologiczne i konserwatorskie. CAŚ ma także stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni.

Stypendia „UNESCO / Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservationsą przyznawane z rekomendacji CAŚ UW przez Polski Komitet ds. UNESCO.

 

Stypendyści odbywają ośmiomiesięczny staż naukowy w Polsce i szkolenie w polskich instytucjach związanych z archeologią, ochroną i zarządzaniem dziedzictwem oraz konserwacją zabytków. Program merytoryczny takiego pobytu szkoleniowego tworzony jest we współpracy pomiędzy CAŚ UW, Instytutem Archeologii UW a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

W roku akademickim 2017/2018 z pilotażowego programu skorzystały trzy osoby – dwie z Egiptu i jedna z Syrii.

 

Termin składania aplikacji to 31 kwietnia. Szczegóły na stronie UNESCO.

 

W przyszłym roku akademickim CAŚ będzie miało do rozdysponowania także stypendia przeznaczone na pobyt naukowy w Egipcie. Konkurs stypendialny jest skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni kierunków takich, jak archeologia, egiptologia, orientalistyka, historia architektury, historia i konserwacja zabytków. Wyjazd na stypendium daje możliwość uczestnictwa w pracach naukowych polskich misji archeologicznych pracujących w Egipcie oraz korzystanie z infrastruktury i Księgozbioru Podręcznego stacji CAŚ. Wnioski są przyjmowane do 31 marca. Więcej informacji o warunkach uzyskania stypendium na stronie CAŚ UW.