Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs stypendialny dla młodych badaczy i przyznało nagrody doświadczonym naukowcom. Najliczniej reprezentowaną grupą wśród stypendystów jest grupa z Uniwersytetu Warszawskiego – 24 osoby. Nagrodę I stopnia minister przyznał pomysłodawcy kierunku studiów inżynieria obliczeniowa.

Do XII konkursu o stypendia stanęło 1159 wybitnych młodych naukowców. Warunkiem startu był znaczący dorobek naukowy na światowym poziomie. 209 osób będzie otrzymywać przez trzy lata stypendium w wysokości 5 tys. zł miesięcznie, w tym 24 osoby z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Najwięcej stypendystów pracuje na Wydziale Chemii – trzy osoby; po dwóch stypendystów pochodzi z wydziałów: Polonistyki, Psychologii, Prawa i Administracji, Filozofii i Socjologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, z Centrum Nowych Technologii oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

 

Młodzi naukowcy z UW stanowią najliczniejszą grupę laureatów w konkursie stypendialnym. 19 wyróżnionych osób pracuje w instytutach Polskiej Akademii Nauk, 17 na Uniwersytecie Jagiellońskim, a 12 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

 

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNISW.

 

MNiSW przyznało też coroczne nagrody doświadczonym naukowcom, dydaktykom i organizatorom za wybitne osiągnięcia oraz za całokształt dorobku naukowego.

 

Pomysłodawca studiów prowadzonych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW – fizyk prof. Piotr Bała – otrzymał nagrodę I stopnia za osiągnięcia organizacyjne związane z opracowaniem programu studiów z inżynierii obliczeniowej. Są to studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, które funkcjonują na Uniwersytecie od ubiegłego roku akademickiego. Ich program dotyczy wykorzystywania obliczeń wielkoskalowych (w tym programowania równoległego), zaawansowanych metod przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych do rozwiązywania złożonych problemów naukowych i technicznych. Same zajęcia odbywają się w blokach tematycznych, a studenci mają dostęp do infrastruktury obliczeniowej ICM.

 

Minister wręczył nagrody 60 naukowcom z całej Polski.