Konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu Warszawskiego opracowało uniwersalną platformę online wspomagającą planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych. Dzięki niej urzędnicy i mieszkańcy będą mogli razem podejmować decyzje. System przygotowało Centrum Deliberacji UW. Wykorzystało do tego badania społeczne. Narzędzie jest dostępne dla urzędów za darmo.

Pracownia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej opracowała platformę wDialogu służącą do zarządzania procesem konsultacji społecznych. Oprogramowanie powstało w ciągu czterech lat prac interdyscyplinarnego zespołu kilku instytucji i organizacji.

 

Konsultacje od A do Z

– Naszym celem było oddanie do użytku uniwersalnego narzędzia, które wsparłoby w rzetelnym prowadzeniu konsultacji – od planowania, przez staranne dobranie grup, po możliwość zarządzania całym procesem i archiwizowania danych – tłumaczy dr Anna Przybylska z Instytutu Socjologii UW, która kieruje przedsięwzięciem.

 

W projekt zaangażował się m.in. Związek Miast Polskich. – Widzimy, jak ważna jest komunikacja administracji samorządowej z mieszkańcami. W wielu kwestiach obywatele mają lepsze rozeznanie niż urzędnicy, stąd konsultacje przed podjęciem ważnej decyzji mają szczególne znaczenie zarówno dla jej poprawności merytorycznej, jak i dla jej odbioru przez mieszkańców – ocenia Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

 

W polskim systemie prawnym prowadzenie konsultacji społecznych jest wymagane ustawami, ale zazwyczaj konsultacjom społecznym towarzyszą mankamenty: niedostateczne przygotowanie materiałów do konsultacji przez urzędy, czasochłonność badań, różne punkty widzenia różnych grup mieszkańców na daną sprawę.

 

– wDialogu może służyć jednostkom regionalnym do analizowania danych i informacji cząstkowych pochodzących z urzędów lokalnych. Obecnie w skali kraju nie ma narzędzi, które wspomagałyby takie analizy, a przecież są one ważne, jeśli administracja chce wdrażać inicjatywy pożyteczne dla obywateli na poziomie regionalnym – dodaje Anna Przybylska.

 

Platforma po testach i pilotażu

Platforma wDialogu jest już po testach przeprowadzonych w kilku gminach w trakcie prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących przestrzeni miejskiej. Kończy się faza pilotażu, do którego zgłosiło się kolejnych osiem gmin.

 

– Warto podkreślić, że zamiast oddawać realizację konsultacji społecznych firmom zewnętrznym, które za projekt każdorazowo pobierają wynagrodzenie, dzięki darmowej platformie urzędy mogą wdrożyć wysoki standard procesu konsultacji i przeprowadzić go samodzielnie, oszczędzając w ten sposób środki – dodaje Anna Przybylska.

 

Platforma jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową i ma dwa interfejsy: urzędnika i obywatela. Debaty można prowadzić w formie bezpośredniej i zdalnej (online), w trybie głosowym i tekstowym. Narzędzie było testowane przez osoby niepełnosprawne i jest dla nich dostępne.

 

Cały projekt zamknął się w budżecie 800 tys. zł pochodzącym m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem wdialogu.uw.edu.pl.