Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk 2017. Astronom został wyróżniony za decydujący wkład w rozwój nowej dziedziny badań astronomicznych.

Wieloskalowe przeglądy nieba prowadzone w szerokim zakresie skal czasowych to obszar badań, za który profesor Andrzej Udalski otrzymał tegoroczną nagrodę PAN. Badania realizowane są w ramach projektu OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), działającego od ponad 25 lat. Zespół astronomów z UW, którymi kieruje prof. Udalski, regularnie dokonuje pomiarów jasności ponad miliarda gwiazd w centrum i dysku Drogi Mlecznej oraz sąsiednich galaktykach – Obłokach Magellana. Obserwacje są prowadzone w stacji Obserwatorium Astronomicznego UW w Las Campanas w Chile. Odkrycia naukowców są publikowane w najważniejszych czasopismach naukowych na świecie, m.in. w „Nature” i „Science”.

 

Wyróżniony przez PAN astronom jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów (1996), nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002) i Dan David Prize (2017) – przyznawanej za osiągnięcia mające przełomowe znaczenie naukowe, technologiczne, kulturalne i społeczne dla współczesnego świata. Prof. Udalski jest zagranicznym członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk – US National Academy of Science, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. W 2009 roku otrzymał grant ERC na badania w ramach IV fazy projektu OGLE-OGLE-IV.

 

Nagroda Prezesa PAN została przyznana prof. Udalskiemu 7 grudnia, w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego akademii.