Dr Wojciech Figiel z Wydziału Lingwistyki Stosowanej został laureatem głównej nagrody w XIV Ogólnopolskim Konkursie Otwarte Drzwi na najlepszą pracę doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności. Nagrodzona praca porusza temat dysfunkcji wzroku.

Konkurs Otwarte Drzwi organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a najlepsze prace wybierane są w osobnych kategoriach dla prac magisterskich i doktorskich. Do konkursu można zgłaszać prace badawcze opisujące zjawisko niepełnosprawności w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Główną ideą konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką niepełnosprawności oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej wyznaczania kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Zwycięska praca doktorska pt. „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku” została napisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Tryuk. Dr Wojciech Figiel jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym ILS.

 

W kategorii prac doktorskich przyznano jeszcze dwa wyróżnienia. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 grudnia.