Prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Razem z prof. Leszkiem Roszkowskim z NCBJ utworzy nowoczesne centrum astrofizyki cząstek – Astrocent. Projekt naukowców otrzymał ponad 37 mln zł dofinansowania.

 

Ośrodek naukowo-technologiczny Astrocent to projekt prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Leszka Roszkowskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, który został wybrany przez FNP w kolejnej edycji konkursu programu Międzynarodowych Agend Badawczych. FNP przeznaczyła na ten projekt 37 mln złotych. Centrum powstanie na Politechnice Warszawskiej.

 

W Astrocencie prowadzone będą badania związane z detekcją fal grawitacyjnych i ciemnej materii. Najważniejszym zadaniem ośrodka będzie wykrywanie i badanie niezwykle słabych sygnałów i ukrytych informacji w fizyce istotnych dla badań wszechświata. Zespół naukowców działających w Astrocent weźmie udział w dwóch istotnych eksperymentach naukowych: dołączy do projektu ET – detektora trzeciej generacji Einstein Telescope oraz projektu DarkSide-20k, który ma identyfikować cząstki ciemnej materii.

 

Dzięki centrum powstaną m.in. inteligentne algorytmy do przetwarzania ogromnych zbiorów danych i selektywnej ekstrakcji istotnych informacji, będą rozwijane technologie modułów fotonów opartych na fotopowielaczach krzemowych (tzw. SiPM) oraz układy czujników sejsmicznych.

 

Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii (APC) w Paryżu będzie międzynarodowym partnerem strategicznym Astrocentu. W Polsce ośrodek będzie współpracował z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniką Warszawską.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie FNP.

 

Prof. Tomasz Bulik jest astronomem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym UW. Interesuje się głównie astrofizyką teoretyczną i gwiazdami neutronowymi. Jest członkiem VIRGO-POLGRAW – zespołu poszukującego fal grawitacyjnych w ramach współpracy zespołów LIGO/VIRGO. Uczestniczył m.in. w pierwszej detekcji fal grawitacyjnych. W 2016 roku naukowiec z UW otrzymał prestiżową nagrodę Breakthrough Prize.