Dzięki wspólnej ofercie Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich tri-bio-chem. Przyszli doktorzy będą np. prowadzić badania, które mogą przyczynić się do opracowania leków na choroby cywilizacyjne. Rekrutacja na nowy kierunek trwa do 21 stycznia.

Studia będą prowadzone przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Od chemii do bioinnowacji

Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Zastosowanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych pomoże przyszłym naukowcom i ekspertom poznać i zrozumieć mechanizmy związane z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy też udoskonalać metody i materiały wykorzystywane w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Doktoranci będą też prowadzić badania nad syntezą nowych markerów do wykrywania komórek nowotworowych, doskonalić metody diagnozowania i monitorowania przebiegu chorób o podłożu genetycznym, a także realizować projekty badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych.

 

Tematyka prac doktorskich będzie nawiązywała do badań związków spowalniających rozwój chorób neurodegeneracyjnych, opracowania metod dostarczania leków do organizmu oraz poznania funkcji białek jako modelu do badań nad przyczynami niepłodności.

 

Rekrutacja

Aby zostać przyjętymi na studia, kandydaci muszą przejść trzystopniową rekrutację. Oprócz złożenia dokumentów będą uczestniczyć w konkursie i prezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany temat badawczy z listy przygotowanej przez organizatorów studiów.

 

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2100 zł.

 

Perspektywy zawodowe

Po skończeniu studiów młodzi doktorzy będą mogli prowadzić innowacyjne przedsięwzięcia w różnych branżach – od consultingu po transfer technologii oraz w dziedzinach związanych z nauką i gospodarką.

 

Program studiów jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Więcej informacji: www.tribiochem.pl.