Zwyciężczynią VII konkursu o Złoty Medal Chemii została Małgorzata Lewińska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury przyznało jej nagrodę za pracę licencjacką, w której analizowała wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych. Aminokwasy mogą być stosowane np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Złoty Medal Chemii to konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN i firmy DuPont, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

 

Małgorzata Lewińska otrzymała w tym roku nagrodę główną. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką studiów I stopnia i studentką studiów II stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała medal i nagrodę 10 tys. zł za pracę „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Kapsuły molekularne to złożone porowate układy supramolekularne, które wykorzystuje się do magazynowania substancji, transportowania lub kontrolowanego uwalniania bądź jako środowisko do przeprowadzania reakcji chemicznych. Autorka pracy postawiła sobie zadanie syntezy nowych chiralnych kawitandów lub kapsuł z wykorzystaniem pochodnych L-histydyny oraz zbadanie ich zdolności do samoorganizacji w różnych warunkach. Wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych umożliwia ich dalsze zastosowanie np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

 

Pracą kierowali prof. Grzegorz Litwinienko z Wydziału Chemii UW oraz prof. Agnieszka Szumna z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

 

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.

 

Srebrny Medal otrzymała Nina Tarnowicz, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a Brązowe Medale Paulina Marek i Michał Wrzecionek – oboje są absolwentami Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W konkursie przyznano też wyróżnienia, wyróżnienia specjalne oraz Nagrodę Finalistów.

 

Lista laureatów oraz szczegóły konkursu na www.zlotymedalchemii.pl.