Sytuacja jest dynamiczna, decyzje podejmowane są na bieżąco, odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Zalecamy śledzenie strony internetowej UW i jednostek.
Odpowiedzi na pytania przygotowuje zespół Biura Prasowego UW.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z sytuacją na UW wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które pojawiły się po 1 kwietnia 2020 roku lub zostały zaktualizowane w stosunku do wcześniejszych informacji można znaleźć tutaj >>

Aktualizacje FAQ (po 1 kwietnia 2020)

 

 

1. Czy rok akademicki zostanie wydłużony? (11.03.2020)

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Rozważany jest natomiast scenariusz wydłużenia okresu zajęć dydaktycznych. Jednocześnie Uniwersytet pracuje nad uruchomieniem zawieszonych do 14 kwietnia wykładów i zajęć w wersji on-line. Do 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w takiej formie.

 

AKTUALIZACJA (27.03.2020):  Zajęcia online odbywają się na wszystkich wydziałach. Zajęcia mogą być prowadzone na platformie e-learningowej Kampus oraz poprzez inne dostępne narzędzia internetowe. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są na stronach poszczególnych wydziałów i jednostek oraz szkół doktorskich. Z uwagi na konieczność realizacji części zajęć np. w laboratoriach, rozważane jest przesunięcie terminu sesji letniej oraz harmonogramu rekrutacji na studia drugiego stopnia. Nie jest wykluczona także zmiana harmonogramów rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, w zależności od terminów egzaminów maturalnych.

 

Kwestie organizacji roku akademickiego i ewentualnych zmian w harmonogramie rekrutacji, spowodowanych nadzwyczajną sytuacją porusza prof.  Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia, w materiale video skierowanym do społeczności uniwersyteckiej.

 

2. Czy odwołane zajęcia obejmują także te przeznaczone dla pracowników UW (WF-y, szkolenia, zajęcia językowe)? (11.03.2020)

Szkolenia oraz zajęcia sportowe dla pracowników UW są odwołane do 14 kwietnia (z wyjątkiem szkoleń prowadzonych w formie indywidualnej).

 

AKTUALIZACJA (17.03.2020): W przypadku, gdy lektor prowadzący kurs językowy dla pracowników wyrazi zgodę na przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej, osoby zapisane na kurs zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej możliwości. Osoby, które wykonają zadania przygotowane przez lektora na dane zajęcia i odeślą je do sprawdzenia na podany przez prowadzącego adres, otrzymają zaliczenie obecności na zajęciach.

 

3. Czy wraz z zamknięciem BUW-u zamknięte będą biblioteki wydziałowe? (11.03.2020)

Decyzje w sprawie funkcjonowania tych bibliotek podejmują dyrektorzy jednostek. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych poszczególnych jednostek w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat.

Przykładowe komunikaty opublikowane na stronach bibliotek: Wydział Chemii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Zarządzania. 

 

AKTUALIZACJA (13.03.2020): Więcej informacji na temat funkcjonowania BUW oraz trybu prac poszczególnych bibliotek wydziałowych znaleźć można na stronie: www.buw.uw.edu.pl/biblioteka-nieczynna-od-11-03-2020.

 

AKTUALIZACJA (16.03.2020): Większość bibliotek wydziałowych jest zamknięta. Prosimy o sprawdzanie informacji dotyczących działania bibliotek na ich stronach oraz stronach wydziałów.

 

AKTUALIZACJA (17.03.2020): Istnieje możliwość zamawiania skanów materiałów ze zbiorów BUW, które są niedostępne w internecie. Studenci, doktoranci i pracownicy mogą to zrobić bezpłatnie, składając zamówienie do Pracowni Reprograficznej BUW za pomocą formularza. Czytelnicy spoza UW mogą zamawiać skany odpłatnie. Szczegółowe informacje >> Przypominamy o możliwości korzystania z zasobów BUW online. Większość bibliotek wydziałowych pozostaje zamknięta, a szczegóły ich pracy można poznać tutaj: Lista bibliotek wydziałowych wraz z informacjami o ich aktualnym funkcjonowaniu (stan na 28.04.2020)>>

 

AKTUALIZACJA (18.03.2020): W związku z zarządzeniem rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni usługa skanowania książek i artykułów na zamówienie czytelników została zawieszona do odwołania.

 

4. Czy egzaminy poprawkowe, indywidualne konsultacje, obrony prac dyplomowych będą odbywać się lub mogą odbywać się w okresie 11 marca – 14 kwietnia? (11.03.2020)

Indywidualne (nie grupowe) egzaminy poprawkowe, indywidualne konsultacje, obrony prac dyplomowych i egzaminy dyplomowe mogą odbywać się normalnie. Otwarte (publiczne) obrony prac doktorskich powinny zostać przesunięte na drugą połowę kwietnia.

 

AKTUALIZACJA (18.03.2020): W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej jednostek organizacyjnych UW, z wyłączeniem jednostek objętych system dyżurowym oraz ograniczeniem wejść do budynków Uniwersytetu, w przypadku prowadzenia indywidualnych konsultacji rekomendujemy korzystanie z narzędzi elektronicznych takich jak np. Chat UW, Cisco Webex czy Google Meet.

 

5. Jeśli dziekanaty nie będą funkcjonowały w normalnym trybie, gdzie i kiedy będzie można przedłużyć legitymację studencką? (11.03.2020)

Dziekanaty wydziałów mogą pracować w zmienionych godzinach (więcej: www.uw.edu.pl/praca-administracji-uw). Aktualności prosimy sprawdzać na stronach poszczególnych jednostek.

 

AKTUALIZACJA DOT. LEGITYMACJI (12.03.2020): Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat: „Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.”

 

AKTUALIZACJA DOT. LEGITYMACJI (13.03.2020): Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja. Więcej na ten temat >>

 

AKTUALIZACJA DOT. FUNKCJONOWANIA DZIEKANATÓW (16.03.2020): Większość dziekanatów jest zamknięta dla interesantów i pracuje zdalnie. Szczegółowych informacji na temat pracy dziekanatów i sekretariatów dydaktycznych należy szukać na stronach poszczególnych jednostek.

 

6. Czy studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty miesięczne za te studia w regularnej cenie, mimo iż zajęcia nie odbywają się w drugiej połowie marca i w pierwszej połowie kwietnia? (11.03.2020)

Tak, studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty. Program studiów zostanie  w całości zrealizowany.

 

AKTUALIZACJA (20.03.2020): Studentom UW, podobnie jak wcześniej, przysługuje możliwość indywidualnego wystąpienia o przesunięcie płatności czy zmniejszenia opłaty za studia. Wnioski w tych sprawach rozpatrują kierownicy poszczególnych jednostek dydaktycznych.

 

7. Czy ograniczona zostaje mobilność studentów i doktorantów? Zarządzenie i komunikaty wspominają o restrykcjach w mobilności pracowników. Co powinna zrobić osoba, która miała w najbliższych dniach zaplanowany wyjazd na stypendium zagraniczne, np. w ramach programu Erasmus+? (11.03.2020)

Zawieszenie wyjazdów służbowych (służbowych, czyli nie prywatnych) dotyczy studentów, doktorantów i pracowników. Zachęcamy do śledzenia bieżących komunikatów pojawiających się na stronach internetowych GIS oraz ministerstw i stosowania się do informacji w nich zawartych.

 

AKTUALIZACJA (12.03.2020): Biuro Współpracy z Zagranicą jest w bieżącym kontakcie e-mailowym ze stypendystami programu Erasmus, tj.: a) studentami UW przebywającymi za granicą, osobami planującymi wcześniejszy powrót ze studiów lub praktyki, studentami zakwalifikowanymi na wyjazdy w roku 2020/2021; b) „krótkoterminowymi” studentami zagranicznymi kształcącymi się na UW; c) organizacją studencką ESN. Specjalne komunikaty zostaną lub zostały już wysłane do: a) pracowników, których wyjazdy były zaplanowane na marzec lub kwiecień, b) wydziałowych koordynatorów ds. mobilności. Prowadzona jest także korespondencja z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, którym przekazywana jest informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej i podejmowanych decyzjach.

 

AKTUALIZACJA (19.03.2020): Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą. Więcej informacji>>

 

AKTUALIZACJA (19.03.2020): Polskie Linie Lotnicze LOT proponują od dziś dodatkowe loty do Paryża. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ambasadą za pośrednictwem adresu e-mail konsulatu: consulat(at)ambafrance-pl.org. Zapisy nie będą przyjmowane drogą telefoniczną. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer paszportu i adres e-mail. Z zainteresowanymi skontaktuje się bezpośrednio przedstawiciel linii lotniczych. Płatność za bilet będzie do uregulowania bezpośrednio u linii lotniczych.

 

8. Czy w związku z tym, że biblioteki wydziałowe są otwarte, będą one naliczać kary za niezwrócenie książek w terminie do 14 kwietnia? Czy limity wypożyczeń są takie jak w przypadku BUW-u (20 książek)? (11.03.2020)

W przypadku bibliotek wydziałowych obowiązują te same zasady co BUW – kary nie będą naliczane, terminy będą przedłużane. Jeśli chodzi o limity wypożyczeń, prosimy sprawdzać na stronach poszczególnych jednostek.

 

AKTUALIZACJA (17.03.2020): Większość bibliotek wydziałowych jest zamknięta. Więcej informacji powyżej – przy pytaniu nr 3.

 

9. Czy w związku z odwołaniem zajęć do 14 kwietnia termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty? (11.03.2020)

Termin zakończenia roku akademickiego nie zostanie przesunięty. Rozważany jest scenariusz przesunięcia okresu zajęć dydaktycznych, a więc i sesji egzaminacyjnej.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): Z uwagi na konieczność realizacji części zajęć np. w laboratoriach, rozważane jest przesunięcie terminu sesji letniej. Kwestie organizacji roku akademickiego i ewentualnych zmian w harmonogramie rekrutacji, spowodowanych nadzwyczajną sytuacją porusza prof.  Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia, w materiale video skierowanym do społeczności uniwersyteckiej.

 

10. Czy w sytuacji dalszego zagrożenia planowane jest wstrzymanie zajęć po 14 kwietnia? (11.03.2020)

W tej sprawie należy śledzić komunikaty publikowane na stronie głównej UW.

 

11. Czy studenci/doktoranci/pracownicy odzyskają poniesione koszty lotów, biletów na pociągi, opłat konferencyjnych, wynajmów mieszkań, rezerwacji w hotelach? (11.03.2020)

W tej sprawie został opublikowany komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW >>

 

12. Czy zajęcia mogą zostać wznowione przed 14 kwietnia? (11.03.2020)

Zajęcia stacjonarne zostały odwołane do 14 kwietnia i nie zostaną wznowione wcześniej. 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone on-line.

 

Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

13. W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie online? Czy będą to wideokonferencje? (11.03.2020)

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem odwołanych wykładów i zajęć w wersji online. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się 20 marca – wtedy wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w takiej formie. Komunikaty na ten temat będą publikowane na stronie głównej uczelni.

Na UW możliwe jest na przykład zorganizowanie zajęć online dzięki usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni >>

 

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW przygotowuje uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. możliwości organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus. Wszystkie informacje będą dostępne od 16 marca, na specjalnie przygotowanej stronie pod adresem zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl. Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

AKTUALIZACJA (13.03.2020): Jednym z narzędzi, dzięki którym można organizować wykłady online jest Cisco Webex. informacja jak korzystać z tego narzędzia została zamieszczona przez Dział Sieci Komputerowych UW na You Tube.

 

AKTUALIZACJA (16.03.2020): Na specjalnie przygotowanej stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Zamieszczono tu instrukcje zarówno dla wykładowców, jak i studentów. Więcej >>

 

AKTUALIZACJA (16.03.2020, godz. 18.20): Powstała też grupa samopomocy na Facebooku dla pracowników naukowych i administracyjnych, na której poruszane są problemy informatyczne związane z pracą zdalną i działaniem narzędzi do nauki on-line.

 

AKTUALIZACJA (17.03.2020): Studenci, którzy nie będą mogli w pełni uczestniczyć w zajęciach online z powodu utrudnionego dostępu do Internetu, powinni skontaktować się z prodziekanem ds. studenckich wydziału, który może podjąć decyzję o zindywidualizowaniu formy zaliczenia w zależności od sytuacji danego studenta.

 

AKTUALIZACJA (25.03.2020): 23 marca ruszyły zajęcia i wykłady prowadzone przez Internet. Zajęcia mogą być prowadzone na platformie e-learningowej Kampus oraz poprzez inne dostępne narzędzia internetowe. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są na stronach poszczególnych wydziałów i jednostek oraz szkół doktorskich.

 

14. Czy stołówka UW działa normalnie, czy wydawane są obiady abonamentowe? Jeśli nie, to czy studenci/pracownicy dostaną zwrot kosztów? (11.03.2020)

Stołówka UW pracuje bez zmian, obiady abonamentowe są wydawane.

 

AKTUALIZACJA (15.03.2020): Od 16 marca stołówka UW i wszystkie inne placówki gastronomiczne znajdujące się w budynkach Uniwersytetu zostają zamknięte do odwołania.

 

15. Czy akademiki UW będą funkcjonować w trakcie odwołania zajęć? (11.03.2020)

Akademiki funkcjonują. UW wstrzymał jedynie od 11 marca kwaterowanie nowych osób i wprowadził zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

AKTUALIZACJA (13.03.2020): Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego ukazały się zalecenia dotyczące studentów i doktorantów mieszkających w domach studenckich: „W związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.” Komunikat na stronie MNiSW >>

 

AKTUALIZACJA (23.03.2020): Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z którym studenci, doktoranci, a także słuchacze studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendyści NAWY za kwietniowe zakwaterowanie w obiektach UW zapłacą połowę ceny.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): Osobom, które myślą o powrocie do akademików, Uniwersytet Warszawski rekomenduje powstrzymanie się od przyjazdu do momentu otrzymania informacji, w jakiej formie będą się odbywać zajęcia po 14 kwietnia. Więcej informacji znajduje się w rekomendacjach zamieszczonych na stronie UW.

 

16. Czy Centrum Pomocy Psychologicznej UW działa w okresie odwołania zajęć? (11.03.2020)

Centrum Pomocy Psychologicznej UW działa w okresie odwołania zajęć, niemniej praca tej jednostki uległa zmianie. Obecnie nie są dostępne konsultacje typu walk-in clinic. Zamiast nich od poniedziałku planowane są dyżury online dr. Szymona Chrząstowskiego, kierownika CPP. Zajęcia grupowe i treningi zostały zawieszone. W kwestiach szczegółowych prosimy o kontakt z Centrum Pomocy Psychologicznej: http://cpp.uw.edu.pl/

 

AKTUALIZACJA (15.03.2020) Na stronie głównej UW ukazał się artykuł o tym, jak radzić sobie w czasie zawieszenia zajęć na uczelni oraz o wsparciu psychologicznym oferowanym przez CPP.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): Na stronie Centrum Pomocy Psychologicznej dostępne są także informacje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej w innych placówkach przez wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Dane kontaktowe placówek znajdują się w zakładce: http://cpp.uw.edu.pl/bezplatna-pomoc-w-w-wie/

 

17. Jakie kryteria należy spełnić, żeby ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie zawieszenia zajęć? (11.03.2020)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Rodzicom lub prawnym opiekunom sprawującym w tym czasie opiekę nad dziećmi poniżej 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Publikujemy wzór oświadczenia, które należy złożyć, ubiegając się o to świadczenie. Więcej informacji znajduje się w komunikacie>>

 

18. Czy można zwiedzać kampus uniwersytecki na Krakowskim Przedmieściu? (12.03.2020)

Budynki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu są obecnie niedostępne dla zwiedzających. Informacja o ponownym otwarciu budynków dla turystów będzie podana na stronie UW.

 

19. Czy administracja UW pracuje? (12.03.2020)

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wprowadzić dyżurowy system pracy, wyrazić zgodę na pracę zdalną lub wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biura/jednostki. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

AKTUALIZACJA (15.03.2020): Biura administracji ogólnouniwersyteckiej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej.

 

AKTUALIZACJA (18.03.2020): Zgodnie z zarządzeniem rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni, jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia, które pracują w systemie dyżurowym.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): 17 marca, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostało wprowadzone ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni do 27 marca. 26 marca zarządzeniem rektora UW  okres ten został wydłużony do 10 kwietnia.

 

20. Czy w trakcie odwołanych zajęć będą rozpatrywane decyzje w sprawie przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg i innych świadczeń oferowanych przez UW? (12.03.2020)

Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla studentów odbędzie się 19 marca 2020 roku; wnioski o świadczenia są rozpatrywane.

 

AKTUALIZACJA (18.03.2020): W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb oraz mailowo. Informacje dotyczące składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów, informacje o wypłatach stypendiów oraz informacje dotyczące stypendiów Erasmus znajdują się w komunikacie prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Informacje zawarte w komunikacie będą na bieżąco aktualizowane.

 

21. Czy Archiwum UW działa w zwykłym trybie? (12.03.2020)

Od 12 marca do 14 kwietnia działalność pracowni i czytelni naukowej Archiwum UW jest zawieszona dla interesantów. Archiwum w dalszym ciągu realizuje kwerendy naukowe i społeczne, kierowane drogą telefoniczną, mailową oraz listową.

 

22. Czy wykładowcy otrzymają informacje na temat możliwości prowadzenia zajęć on-line, przeprowadzania indywidualnych egzaminów i konsultacji? (12.03.2020)

Informacje dot. podejmowanych decyzji przekazywane są na bieżąco kierownikom jednostek dydaktycznych, czyli prodziekanom/zastępcom dyrektora ds. studenckich. Pracownikom zalecamy też śledzenie strony głównej UW, na której na bieżąco publikowane są i aktualizowane komunikaty dot. funkcjonowania uczelni.

 

Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

23. Czy studenci, którzy zapisali się na płatne zajęcia, np. WF otrzymają zwrot pieniędzy za stracone zajęcia? Może zostaną one odrobione? (12.03.2020)

Uczelnia będzie dokładać wszelkich starań, aby wszystkie płatne zajęcia zostały przeprowadzone w terminie późniejszym. Jeżeli nie będzie to możliwe, będą podejmowane dalsze decyzje w tej kwestii.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): Podejmowane są działania mające na celu uruchomienie jak najwięcej zajęć interaktywnych, w czasie rzeczywistym. Uruchomienie wszystkich zajęć w tej chwili nie jest jednak możliwe, m.in. ze względu na liczebność grup itp. Dlatego też rozważane jest przedłużenie czasu trwania zajęć, tak aby mogły się one odbyć w tradycyjnej formie, w późniejszym terminie. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. W drugiej połowie kwietnia zostanie ogłoszony nowy harmonogram semestru.

 

24. Czy przez obecne wydarzenia termin rozpoczęcia rekrutacji ulegnie zmianie? (12.03.2020)

W chwili obecnej nie planujemy żadnych działań lub decyzji w tej sprawie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, komunikaty na ten temat publikowane będą na stronie głównej UW.

 

AKTUALIZACJA (30.03.2020): W zależności od terminów egzaminów maturalnych, rozważana jest zmiana harmonogramów rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Z uwagi na konieczność realizacji części zajęć np. w laboratoriach, rozważane jest także przesunięcie terminu sesji letniej oraz harmonogramu rekrutacji na studia drugiego stopnia. Kwestie organizacji roku akademickiego i ewentualnych zmian w harmonogramie rekrutacji, spowodowanych nadzwyczajną sytuacją porusza prof.  Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia, w materiale video skierowanym do społeczności uniwersyteckiej.

 

25. Co powinien zrobić student, który podjął decyzję o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrocie do Polski? (12.03.2020)

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW informuje, że w takiej sytuacji należy:

  • poinformować uczelnię przyjmującą, BWZ UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
  • poprosić koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
  • przesłać skan potwierdzenia do BWZ UW;
  • po powrocie stosować się do rekomendacji/wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW. Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
  • ustalić e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
  • w przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu lub duszności i podejrzenia zarażenia koronawirusem, postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwonić na całodobową infolinię NFZ 800 190 590.
  • unikać podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami, w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu.
  • dokumenty przesyłać poczta tradycyjną lub w formie skanu; kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie.

AKTUALIZACJA (15.03.2020): W związku z zamknięciem granic od 15 marca prosimy zapoznać się z informacją o możliwości powrotu do kraju:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-chcacych-wracac-do-polski-samolotem

 

26. Czy w związku z odwołaniem zajęć stypendia nadal będą wypłacane w ustalonych terminach? (13.03.2020)

Stypendia (zarówno socjalne, jak i naukowe) będę wypłacane w ustalonych wcześniej terminach.

 

AKTUALIZACJA (18.03.2020): Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia dotyczącym składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego.

 

27. Czy i jak mogę wrócić do kraju po zamknięciu granic od niedzieli 15 marca? (14.03.2020)

Od niedzieli zawieszone są międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale utrzymany jest ruch kołowy. MSZ uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic: +48 22 523 8880. Wszyscy powracający zostaną poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Więcej na https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

 

28. Czy praca pracowników obsługi odbywa się w normalnym trybie? (16.03.2020)

Tryb pracy pracowników obsługi ulegnie zmianie. Z uwagi na ograniczone użytkowanie obiektów mogą zostać wprowadzone dyżury pracowników. Ze względu na zamknięcie sal wykładowych w czasie odwołania zajęć, sprzątanie pomieszczeń może nie odbywać się w dotychczasowym wymiarze. Decyzje dotyczące pracowników obsługi podejmują ich bezpośredni przełożeni/kierownicy biur.

 

29. Czy praca Kwestury UW uległa zmianie? (17.03.2020)

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego praca Kwestury UW odbywa się w zmienionym trybie. Do odwołania kontakt z Kwesturą może odbywać się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną. Zawieszone zostało rozliczanie wyjazdów zagranicznych. Nie przewiduje się zmian w realizacji płatności. Informacje dotyczące działalności Kwestury UW będą aktualizowane na bieżąco pod adresem: http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/.

30. Czy w świetle zarządzenia rektora z 17.03.2020 pracownicy recepcji (nie dozorcy/ochrona) w budynkach UW pracują bez zmian? (19.03.2020)

Kierownik każdej jednostki Uniwersytetu jest zobowiązany do takiej organizacji jej funkcjonowania, aby w maksymalnym stopniu zapewnić przestrzeganie Zarządzenia Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni.