Prawie 32,8 mln zł otrzymają naukowcy UW na 36 przedsięwzięć badawczych. Pieniądze pochodzą z konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki: Maestro 9, Sonata 13, Sonata Bis 7 oraz Harmonia 9. Badania będą dotyczyć m.in. zakrzywionej czasoprzestrzeni, polskiej publiczności teatralnej w XIX wieku, konwersji energii słonecznej, działania zbiorowego, nadprzewodnictwa w materiałach srebrowych i modelowania nowotworów.

W rozstrzygniętych konkursach naukowcy złożyli łącznie 1234 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 301 projektów. W sumie NCN przyznało naukowcom 326,5 mln zł. 36 autorów wniosków to pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają prawie 32,8 mln zł.

 

Maestro 9 to konkurs dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Wśród 11 naukowców, którzy otrzymali finansowanie badań, jest 1 z UW.

 

Z kolei do młodych doktorów, którzy rozpoczynają samodzielną karierę naukową, skierowany był konkurs Sonata 13. Do finansowania wybrano 151 przedsięwzięć, w tym 16, które poprowadzą badacze z UW. Dla naukowców chcących założyć nowy zespół był skierowany konkurs Sonata Bis 7. W gronie 86 laureatów, jest 7 z UW.

 

Do konkursu Harmonia 9 można było zgłaszać projekty badawcze zakładające współpracę międzynarodową. Granty dostanie 53 badaczy, w tym 12 z UW.

 

Prawie 2 mln zł grantu otrzyma prof. Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii na badanie „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych”. – Od kilku lat mamy do czynienia z prawdziwą epidemią mowy pogardy. Obrażanie muzułmanów, Żydów czy Ukraińców to smutna codzienność polskich mediów i internetu – ale problem ten ma też wymiar globalny. Celem projektu jest zrozumienie, jak mowa pogardy odmienia nas, odbiorców mediów. Czy stajemy się przez nią mniej wrażliwi na zło wokół nas? Czy zmienia się sposób, w jaki patrzymy na obcych? – wylicza prof. Michał Bilewicz. – W ramach kierowanego przeze mnie projektu Sonata Bis przeprowadzimy serię badań eksperymentalnych, sondażowych, analizy danych archiwalnych, a nawet badań neurofizjologicznych i symulacji komputerowych – po to, by lepiej zrozumieć reakcje ludzi na otaczającą ich mowę pogardy, którą konsumują czasem w sposób nieświadomy. Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół łączący kompetencje z zakresu psychologii, socjologii, i neurofizjologii.

 

Pracownicy Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, czyli Zakładu Psychologii Stosunków Międzygrupowych na Wydziale Psychologii UW, otrzymali jeszcze dwa granty Harmonia NCN. – Pierwszy z nich dotyczy mechanizmów uprzedzeń antyromskich i antyżydowskich i będzie kierowany przez dr. Mikołaja Winiewskiego razem z prof. Andreasem Zickiem z Uniwersytetu w Bielefeld, chyba najbardziej znanym europejskim uczonym zajmującym się uprzedzeniami. Drugi zaś będzie obejmował badania dotyczące motywacji udziału w protestach i demonstracjach, a kierować nim będzie nasza doktorantka Paulina Górska razem z prof. Nicole Tausch z Uniwersytetu St. Andrews. Jest to jedyny w Polsce grant Harmonia, który otrzymała osoba przed doktoratem – mówi prof. Bilewicz.

 

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN znajdują się tutaj.