Uniwersytet Warszawski sfinansuje 11 przedsięwzięć zgłoszonych do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego uczelni. Przy ul. Karowej powstanie ogród, a obok BUW przy ul. Dobrej stacja rowerowa. Uczelnia zakupi defibrylatory i doposaży siłownię plenerową na kampusie Ochota. Zostaną zorganizowane zajęcia z poradnictwa prawnego dla rodziców oraz pomoc psychologiczna online dla studentów i pracowników.

Studenci i pracownicy zdecydowali, na co uniwersytet przeznaczy 300 tys. zł. Będzie to 11 przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane do końca tego roku. Zwycięskie pomysły zgromadziły prawie 13 tys. głosów:

 • 1524 – „Defibrylatory ratujące życie”,
 • 1489 – „Strefa Leżak UW”,
 • 1462 – „Pomóż nam pomagać: pomoc psychologiczna online dla studentów i pracowników UW”,
 • 1352 – „UWild – Uniwersytet bioróżnorodny”,
 • 1257 – „Stacje serwisowe do rowerów”,
 • 1146 – „Społecznościowy ogród Karowa”,
 • 1027 – „Aktywna Ochota! Zdrowy kręgosłup. Pracownik UW – jeszcze więcej zajęć gimnastyki”,
 • 913 – „Biblioteka Queer w BUW”,
 • 903 – „Rodzic na uniwersytecie”,
 • 868 – „Aktywna Ochota! Flow park czy siłownia plenerowa? Po prostu plac zabaw dla dorosłych”,
 • 864 – „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich”.

 

Defibrylatory, domki dla zwierząt i stojaki na rowery

Najwięcej głosów zgromadził projekt zakupu defibrylatorów. – Bardzo się cieszę, że będziemy mogli kupić 15 defibrylatorów i tym samym wyposażyć budynki uniwersyteckie w sprzęt służący do ratowania życia. To dobra wiadomość dla nas wszystkich – studentów i pracowników UW oraz każdego, kto znajdzie się w nagłej potrzebie. To, że projekt zyskał największą liczbę głosów, pokazuje, że urządzenia są potrzebne w przestrzeni akademickiej – mówi Katarzyna Bieńko z Biura Prasowego, autorka projektu „Defibrylatory ratujące życie”. – Defibrylatory zostaną umieszczone na wydziałach i w jednostkach oddalonych od budynków UW, w których te urządzenia już są. Ostatecznie miejsca zostaną uzgodnione z władzami tych jednostek.

 

„UWild – Uniwersytet bioróżnorodny” zakłada budowę domków dla jeży i wiewiórek, hoteli dla owadów, karmników dla ptaków oraz wymianę starych skrzynek lęgowych i zasadzenie roślin, np. dzikiej róży, berberysu, derenia jadalnego, których owocami żywią się ptaki. – Bardzo się cieszę, że projekt został dobrze przyjęty, bo jego wysoka lokata potwierdza, że zapotrzebowanie mieszkańców miast na kontakt z przyrodą stale rośnie. Myślę, że dzięki realizacji naszego pomysłu będzie nam wszystkim na kampusie przyjemniej, jednak według mnie najważniejsza w projekcie jest jego rola edukacyjna – opisuje Agnieszka Gołębiowska, kustosz w Instytucie Muzykologii, współautorka pomysłu. – Mamy nadzieję zwrócić uwagę na bardzo bliską obecność dziko żyjących zwierząt w naszym otoczeniu i uwrażliwić na problemy, jakie mają, zajmując tereny zurbanizowane. Chcemy także popularyzować wiedzę o znaczeniu bioróżnorodności. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy poparcia.

 

Prof. Krzysztof Rządca i prof. Jerzy Tyszkiewicz z Instytutu Informatyki są autorami projektu „Stacje serwisowe do rowerów”. Mają one stanąć na kampusie Ochota, kampusie Służewiec oraz w okolicy Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Będą to samoobsługowe stacje naprawy rowerów wyposażone w stojaki do powieszenia roweru na czas naprawy. Znajdą się tam narzędzia oraz pompki rowerowe z miernikiem ciśnienia. – Cieszymy się, że prawie 40% głosujących wybrało nasz projekt. Mamy cichą nadzieję, że wokół stacji utworzy się wspólnota rowerowa, a rowerzyści będą sobie nawzajem pomagali – komentuje prof. Tyszkiewicz.

 

Od pomysłu do planu

W pierwszym etapie studenci i pracownicy UW zgłosili 86 pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni, pomocy dla potrzebujących, organizacji szkoleń i wydarzeń ogólnouniwersyteckich. Komisja dopuściła do głosowania 14 z nich. Brała pod uwagę zgodność koncepcji z prawem oraz misją i statutem UW, planami uczelni oraz możliwościami technicznymi. Głosowanie trwało od 15 do 29 stycznia na platformie internetowej www.partycypacyjny.uw.edu.pl. Każdy z głosujących mógł wybrać kilka projektów. Członkowie uniwersyteckiej społeczności oddali w sumie 14,4 tys. głosów.

 

Finansowania nie uzyskały przedsięwzięcia „Uniwersytecka przestrzeń przyjazna rodzicom. Działania partycypacyjne na UW”, „Wydarzenie artystyczne upamiętniające 50. rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim” oraz „Łączy nas UW”.