Czas studiów nie musi oznaczać rezygnacji z planów na własny biznes lub realizacji przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują granty na dofinansowanie aplikacji umożliwiającej kontakt ze służbami ratowniczymi, znajdują oferty pierwszego stażu lub pracy w Biurze Karier i przygotowują akcje integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami sąsiednich dzielnic w ramach Projektu Powiśle.

Połączyć biznes z nauką

UW jest uczelnią badawczą dążącą do wykorzystywania wyników swej pracy naukowej w jak najbardziej praktyczny sposób. Realizuje to m.in. poprzez współpracę z otoczeniem biznesowym. Jako przykład posłużyć tu może Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, który pośredniczy w kontaktach między firmami, organizacjami rządowymi i NGO-sami a członkami społeczności akademickiej UW – w tym studentami.

Wybrane możliwości realizacji projektów biznesowych i komercjalizacji badań przez studentów UW:

 

 • Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, organizowany przez UOTT UW;
 • Inkubator UW – posiada bogatą ofertę warsztatów i zajęć poświęconych m.in. redagowaniu biznesplanu; stwarza również możliwość preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod auspicjami spółki celowej UWRC;
 • Praktyki studenckie w UOTT, dzięki którym można m.in. stworzyć sieć własnych kontaktów biznesowych i poznać środowisko start-upów;
 • Działalność w ramach promujących przedsiębiorcze postawy kół naukowych, m.in. Studenckie Koło Innowacji i Transferu Technologii;
 • Projekty na realizację aplikacyjnych prac dyplomowych, np. „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” realizowany przez sześć humanistyczno-społecznych wydziałów UW;
 • Panele eksperckie, seminaria naukowe, bezpłatne szkolenia w zakresie przedsiębiorczości w ramach Centrum Przedsiębiorczości na WNE UW;
 • Spółki spin-off, których udziałowcem jest powołana przez UOTT UW spółka celowa UWRC – pracownicy, doktoranci i studenci UW mają szansę utworzenia firmy, która wykorzystywałaby wyniki prac naukowych do opracowywania praktycznych rozwiązań; do tej pory powstało 16 tego typu spółek. Najnowsza to Project42 – założona przez doktorantów z Wydziału Zarządzania UW i zajmująca się tworzeniem zaawansowanych narzędzi analitycznych opartych na Data Science i Machine Learnig;
 • Inicjatywy DELab UW – ten naukowy zespół, zajmujący się głównie realizacją projektów dotyczących badania wpływu cyfryzacji na społeczeństwo i gospodarkę, bierze udział w  organizacji adresowanych do studentów akcji, mających rozwijać ich przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe, np. szkołę letnią BeInteractive czy Kwietniowe Śniadanie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet dla studentek.

 

Niektóre programy realizowane obecnie przez Inkubator UW z myślą o studentach:

 • Brave Camp, czyli letnia szkoła przedsiębiorczości, podczas której można zaprezentować własny pomysł na biznes i powalczyć o jego dofinansowanie. Zwycięzcą ostatniej edycji był Marcin Solarski, student fizyki, który przedstawił koncepcję „Akademia skoków”;
 • „Laboratorium pomysłów”, czyli comiesięczny program grantowy dla interdyscyplinarnych zespołów studentów;
 • „Meetup”, czyli konsultacyjno-networkingowe spotkania społeczności Inkubatora UW.

Połączyć naukę z pracą

Studia to dobry czas, by wiedzę teoretyczną uzupełnić pierwszymi doświadczeniami w życiu zawodowym. Rozpoczęte w tym okresie praktyki bądź staże są cennym uzupełnieniem CV. Często okazują się też pracą na stałe. Ofertę praktyk i staży dla swoich studentów regularnie prezentują poszczególne jednostki UW.

 

Informacje na temat skutecznej metody konstrukcji CV czy efektywnych przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej udziela Biuro Karier UW. Poza usługami doradztwa zawodowego i warsztatami prowadzi też serwis z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów. Należy on do międzyuczelnianej bazy ofert, w której znajduje się obecnie ok. 1000 propozycji zawodowych.

 

Studenci na rzecz społeczeństwa

Uniwersytet Warszawski to miejsce dla osób twórczych, aktywnych i społecznie zaangażowanych. Studenci mający pomysł na realizację projektu, który mógłby poprawić jakość życia lokalnej lub szerszej społeczności, mogą liczyć na wsparcie uczelnianych organizacji.

 

Główną rolę odgrywa w tym wypadku Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Pośredniczy ono między chętnymi do pomocy a organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które tej pomocy potrzebują. Współpracuje m.in. z Muzeum Łazienki Królewskie, Urzędem m.st. Warszawy, Uniwersytetem Dzieci, ośrodkami pomocy społecznej oraz Fundacją British Council.

Przykłady działań wolontariackich i społecznych, w które angażują się studenci UW:

Studenci UW, którzy mają pomysł na działanie służące rozwojowi lokalnej społeczności mogą skorzystać z oferty programu „Działamy z UW”. To kolejna inicjatywa Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, dzięki której studenci mogą otrzymać wsparcie w realizacji własnych projektów społecznych.

Przykłady dotychczas zrealizowanych projektów społecznych studentów UW: