Badacze i studenci z wydziałów Chemii, Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Geologii, Zarządzania i Interdyscyplinarnego Centrum Monitorowania i Komputerowego założyli 8 uniwersyteckich spółek spin-off. Spółki powstały w drugiej połowie ubiegłego roku. Łącznie do tej pory na UW utworzono 16 firm, których udziałowcem jest uczelnia.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wspiera rozwój przedsiębiorczości na uniwersytecie tak, aby wyniki prac naukowych mogły zostać wykorzystane. W 2012 roku rektor UW powołał spółkę celową UWRC, która ma udziały w spółkach typu spin-off.

 

Do 2018 roku powstało 8 takich firm – RDLS, Warsaw Genomics, AmerLab, Spektrino, MIM Solutions, BACTrem, GeoPulse i EIT Food CLC North-East. Założyli je naukowcy z wydziałów Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Centrum Nowych Technologii.

 

W drugiej połowie ubiegłego roku powstało 8 kolejnych spółek:
  • Matariki Bioscience – zajmuje się komercjalizacją związków, które mogą stać się nowymi lekami.
  • Centrum Rafinacji Informacji – analizuje Big Data – duże zbiory informacji dostępne w cyberprzestrzeni.
  • Meteo – rozwija serwis pogodowy meteo.pl dostarczając nowe usługi dla biznesu.
  • Nephrolab Plus – zajmuje się opracowywaniem rozwiązań diagnostycznych chorób przebiegających z białkomoczem, takich jak zespół nerczycowy czy cukrzyca.
  • Microanalysis – opracowała urządzenie służące do monitorowania zabiegu hemodializy u pacjentów, którzy mają uszkodzone nerki.
  • DDG Bioinformatics – specjalizuje się w genomice drobnoustrojów.
  • GeoLearning – oferuje interaktywne i nowoczesne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
  • Project42 – zajmuje się opracowywaniem narzędzi i rozwiązań wykorzystujących data science, sztuczną inteligencję oraz machine learning.

Szczegółowe informacje na temat nowych spółek spin-off można znaleźć w artykule „Wysyp uniwersyteckich spółek” w piśmie uczelni „UW” nr 1/89 na s. 13 (pdf).