Najbardziej znanym programem stypendialnym dla studentów jest Erasmus+. W ciągu 20 lat skorzystało z niego 25 tys. studentów, doktorantów i pracowników UW. Wyjechać można nie tylko na semestr lub rok studiów, ale także na praktykę zawodową. Studenci UW mogą też korzystać z innych programów wymiany akademickiej, np. MOST-u, dzięki któremu część swoich studiów można spędzić w innym polskim mieście.

Erasmus+

Studenci mogą wyjechać do jednego z 28 państw Unii Europejskiej, 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii), Turcji oraz Północnej Macedonii. Każdy stypendysta otrzymuje stypendium.

 

Studenci UW, którzy wyjechali na Erasmusa, podkreślają, że dzięki temu wzrosły ich kompetencje:

>> 82% studentów, którzy wyjechali na studia, oraz 95% studentów, którzy wyjechali na praktyki, uważa, że wyjazd nauczył ich znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach,

>> 91% studentów nauczyło się dostrzegać wartość innych kultur.

 

Badania dowodzą też, że byli stypendyści mają większe szanse na znalezienie lepszej i ciekawszej pracy:

>> 80% studentów zadeklarowało, że wyjazd w ramach programu Erasmus był istotny dla ich kariery zawodowej,

>> 79% – kariery naukowej,

>> 91% – w życiu osobistym.

 

 

Przeczytaj opinie innych stypendystów Erasmus+ >>

 

Inne programy stypendialne

Studenci UW uczestniczą także w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej, programach finansowanych przez Komisję Fulbrighta i Fundusz Wyszehradzki lub organizowanych na podstawie umów bilateralnych i stypendiów rządowych. Wszystkim studentom zainteresowanym wymianą pomagają pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą oraz koordynatorzy na wydziałach.

 

Z kolei biorąc udział w programie MOST, studenci mogą spędzić semestr lub rok na innej polskiej uczelni. Program jest wzorowany na Erasmusie. Do wyboru jest 28 uczelni w całym kraju.

 

Wielokulturowa społeczność

Uniwersytet jest otwarty na społeczność międzynarodową, chce być miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla zagranicznych studentów i naukowców. Co roku o przyjęcie na studia na UW stara się 2,5 tys. zagranicznych kandydatów, a wśród studentów jest 5 tys. obcokrajowców. Dzięki temu polscy studenci mogą kształcić się w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.