17 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów grantowych, cieszących się szczególną popularnością wśród naukowców: OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. Finansowanie otrzyma 117 projektów zgłoszonych przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach trzech rozstrzygniętych właśnie konkursów NCN sfinansuje 117 projektów kierowanych przez pracowników UW: 60 z konkursu OPUS, 29 z PRELUDIUM i 28 z SONATY.  W ramach OPUSU i PRELUDIUM najwięcej grantów zdobyli naukowcy zajmujący się naukami społecznymi, humanistycznymi i o sztuce, natomiast SONATĘ najliczniej przyznano w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Wśród 60 wniosków badaczy z UW, które zostały pozytywnie rozpatrzone w konkursie OPUS, znalazły się trzy projekty zgłoszone i zaplanowane do realizacji wspólnie z badaczami innych jednostek naukowych: Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Warszawskiej.

 

Na UW największe finansowanie (2 218 320 zł) otrzyma projekt „Podwójnie zawęźlone białka – granice złożoności topologicznej białek”, kierowany przez dr hab. Joannę Idę Sułkowską z Centrum Nowych Technologii. Projekt „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów”, kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka z Wydziału Chemii, również otrzyma finansowanie w kwocie powyżej 2 mln złotych (2 194 600 zł). Z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwięcej środków (1 823 996 zł) zostanie przeznaczonych na badanie „genetycznej historii Polaków”. Projekt pod takim tytułem będzie kierowany przez prof. Piotra Węgleńskiego z CeNT. Wszystkie trzy projekty startowały w konkursie OPUS.

 

W każdym konkursie wnioski były rozpatrywane w ramach trzech grup paneli dziedzinowych: 1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 2) nauki o życiu, 3) nauki ścisłe i techniczne.

 

W ramach 16. edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1880 wniosków, a 361 otrzymało finansowanie. OPUS jest konkursem skierowanym do największej grupy pracowników nauki. Nie ma ograniczeń wiekowych lub związanych ze stopniem naukowym kierownika projektu. W 16. edycji konkursu dla młodych badaczy, którzy nie posiadają stopnia doktora – PRELUDIUM, zgłoszono 1088 projektów, z czego 256 otrzyma finansowanie. 14. tura SONATY umożliwiła ubieganie się o grant osobom, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku. W tym roku badacze złożyli 858 wniosków, a do finansowania zakwalifikowano 160 z nich.

 

Lista rankingowa dla trzech konkursów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.