Uniwersytet Warszawski Cykl spotkań naukowców z UW i WUM

Cykl spotkań naukowców z UW i WUM

– Spotkania naukowców z UW oraz WUM pokazały, że badania, które prowadzimy, są często komplementarne, nasze specjalizacje wzajemnie się uzupełniają. Już teraz wiele działań prowadzimy wspólnie. Chcemy, aby nasza współpraca się rozwijała. Wszelkie inicjatywy idące w tym kierunku mogą liczyć na moje poparcie – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas czwartego spotkania dotyczącego współpracy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cykl spotkań naukowców z UW i WUM rozpoczął się w połowie listopada. Kolejne seminaria odbyły się w styczniu i marcu. Czwarte i zarazem ostatnie spotkanie zorganizowano 16 maja na UW. W ich trakcie ponad 100 naukowców z obu uczelni miało okazję opowiedzieć o badaniach prowadzonych przez ich zespoły. Koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach, które mogłyby być rozwijane wspólnie przez oba uniwersytety.

 

Ważna rola nauk humanistycznych i społecznych

Zakres tematyczny prezentowanych projektów był bardzo szeroki. Pierwsze spotkania zgromadziły przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych pracujących na Ochocie. Mówili oni m.in. o badaniach w zakresie chemii, biochemii, biologii, fizyki w biologii i medycynie, matematyki w medycynie, genetyki, neuropsychologii, immunologii, fizjologii, medycyny regeneracyjnej i farmacji.

 

W czwartym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, zajmujący się logopedią, zdrowiem publicznym, bioetyką, psychologią, szczepieniami, medycyną sądową i kryminalistyką, seksuologią. – Do naszych rozmów o potencjalnej współpracy dołączają dzisiaj specjaliści z nauk humanistycznych i społecznych. To bardzo ważne, bo w dzisiejszym świecie wyraźnie widać, że wiele badań prowadzących do rozwoju technologii czy medycyny niesie ze sobą np. wyzwania etyczne – mówił rektor Pałys. – Humaniści i przedstawiciele nauk społecznych mogą wnieść niezwykle ważny element do współpracy naszych uczelni – podkreślał.

 

Podczas spotkania prezentowane były wspólne projekty dydaktyczne, takie jak prowadzone przez obie uczelni kierunki studiów z zakresu logopedii ogólnej i klinicznej oraz kryminalistyki i nauk sądowych. Opowiadano też o wspólnie zrealizowanych projektach naukowych np. dotyczących społecznego kontekstu szczepień. Badania te prowadzone są przez specjalistów z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Wydziału Lekarskiego WUM.

 

Wspólne zajęcia

Cykl spotkań naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z elementów zacieśniania współpracy badawczej i dydaktycznej między obiema uczelniami. Równolegle przygotowano ofertę zajęć międzyuczelnianych dla studentów obu uniwersytetów. Porozumienie zostało podpisane 8 stycznia 2018 roku. Od semestru letniego 2017/2018 studenci UW i WUM mogą zapisać się na przedmioty w uczelni partnerskiej. Studenci i doktoranci WUM uczestniczą też wspólnie ze studentami i doktorantami UW w zajęciach organizowanych przez Inkubator UW.

h