Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – Opus i Preludium. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali łącznie 85 grantów o wartości ponad 66,6 mln zł. W ostatnim czasie także 15 młodych naukowców z UW zostało laureatami konkursu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Opus i Preludium to konkursy NCN na badania podstawowe organizowane w trzech kategoriach nauk: humanistycznych, o życiu, ścisłych i technicznych.

 

W 14. edycji konkursu Opus – dzięki któremu laureaci mogą stworzyć zespół i zakupić potrzebną do prowadzenia badań aparaturę – zgłoszono 1968 projektów na łączną kwotę ponad 350 mln zł. 394 z nich zakwalifikowano do finansowania. Badacze z UW zdobyli 48 grantów o wartości ponad 57 mln zł.

 

Konkurs Preludium skierowany jest do początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 37 badaczy z UW o łącznej wartości ponad 9,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 275 spośród 1154 złożonych projektów.

 

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.

 

Stypendia na start

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 100 młodym badaczom z Polski – doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia – stypendia, które mają pomóc rozwinąć ich karierę naukową. Laureaci mogą przeznaczyć fundusze na dowolny cel.

 

W 26. edycji konkursu Start zgłoszono 890 wniosków spośród których wyłoniono 100 laureatów. 15 osób z UW zostało laureatami stypendium. 14 z nich otrzymało po 28 tys. zł. Stypendia będą wypłacane przez rok.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji konkursu Start FNP wyróżniła osoby z najlepszymi ocenami. Otrzymali oni stypendium Start zwiększone do 36 tys. zł. Powiększone stypendium otrzymali Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz dr inż. Michał Winiarski z Politechniki Gdańskiej.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Więcej informacji