15 listopada w Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63a odbędzie się I spotkanie dotyczące współpracy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Jest to pierwsze z czterech zaplanowanych w tym roku akademickim spotkań naukowców z obu uczelni, na których zaprezentują oni swoje badania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które mogłyby być rozwijane we współpracy z drugą uczelnią. Wystąpienia dotyczyć będą m.in. badań z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii.

 

I spotkanie dot. współpracy naukowej UW – WUM – agenda (pdf)

I spotkanie dot. współpracy naukowej UW – WUM – lista bloków tematycznych (pdf)

 

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny postanowiły zacieśnić współpracę. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w zajęciach ogólnouniwersyteckich na UW i fakultetach na WUM. W roku pilotażowym z możliwości tej będzie mogło skorzystać 50 studentów z WUM i 50 studentów z UW. Uczelnie rozważają też możliwość współpracy w zakresie wspólnego nauczania języków obcych oraz konkretnych kierunków studiów (kryminalistyka na WPiA). Inkubator UW jeszcze w tym roku zamierza przygotować specjalną ofertę dla studentów WUM. Obu uniwersytetom zależy też na rozwijaniu wspólnych projektów naukowych. Już teraz uczelnie współdziałają m.in. w ramach warszawskiego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). WUM jest jego koordynatorem, a UW jednym z członków konsorcjum. Spotkania naukowców mają służyć zainicjowaniu kolejnych wspólnych projektów badawczych.