10 stycznia na Wydziale Fizyki UW odbędzie się II spotkanie dotyczące współpracy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W cyklu spotkań uczestniczą naukowcy z obu uczelni, którzy prezentują swoje badania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które mogłyby być rozwijane we współpracy z drugą uczelnią. Pierwsze seminarium odbyło się 15 listopada i dotyczyło m.in. projektów naukowych z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii.

 

Podczas drugiego spotkania swoje badania zaprezentują naukowcy zajmujący się m.in. nanotechnologią w biologii i medycynie, modelowaniem molekularnym i bioinformatyką, interfejsami mózg-komputer, neuropsychologią, radiobiologią, radiochemią, radioterapią i genetyką.

 

II spotkanie dot. współpracy naukowej UW i WUM – program (pdf)

II spotkanie dot. współpracy naukowej UW i WUM – bloki tematyczne (pdf)

 

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny postanowiły zacieśnić współpracę. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w zajęciach ogólnouniwersyteckich na UW i fakultetach na WUM. Uczelnie rozważają też możliwość współpracy w zakresie wspólnego nauczania języków obcych oraz konkretnych kierunków studiów. Inkubator UW przygotował specjalną ofertę dla studentów WUM. Obu uniwersytetom zależy też na rozwijaniu wspólnych projektów naukowych. Już teraz uczelnie współdziałają m.in. w ramach warszawskiego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). WUM jest jego koordynatorem, a UW jednym z członków konsorcjum. Spotkania naukowców mają służyć zainicjowaniu kolejnych wspólnych projektów badawczych.