16 maja odbędzie się IV spotkanie naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas seminariów przedstawiciele obu uczelni prezentują badania swoich zespołów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematów, które mogłyby być rozwijane wspólnie. Tym razem o możliwości współpracy rozmawiać będą specjaliści zajmujący się logopedią, zdrowiem publicznym, bioetyką, psychologią, szczepieniami, medycyną sądową i kryminalistyką, seksuologią.

 

IV spotkanie UW i WUM dot. współpracy naukowej – program (pdf)

 

Spotkanie odbędzie się w auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym na kampusie głównym UW, w godz. 13.00-16.00.

 

Poprzednie spotkania:

 

Współpraca UW i WUM

Cykl spotkań naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z elementów zacieśniania współpracy badawczej i dydaktycznej między obiema uczelniami. Równolegle przygotowano ofertę zajęć międzyuczelnianych dla studentów obu uniwersytetów. Porozumienie zostało podpisane 8 stycznia 2018 roku. Od semestru letniego 2017/2018 studenci UW i WUM mogą zapisać się na przedmioty w uczelni partnerskiej. Studenci i doktoranci WUM uczestniczą też wspólnie ze studentami i doktorantami UW w zajęciach organizowanych przez Inkubator UW.