Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny postanowiły zacieśnić współpracę w wymiarze dydaktycznym oraz badawczym. Od listopada 2017 roku naukowcy obu uczelni spotykają się, aby zaprezentować swoje badania, ze szczególnym uwzględnieniem projektów, które mogłyby być rozwijane wspólnie.

 

28 marca pracownicy UW i WUM spotkają się po raz trzeci. Tematem rozmów będą projekty z zakresu biologii, immunologii, fizjologii oraz patofizjologii, jak również medycyny regeneracyjnej.

 

Agenda III spotkania dot. współpracy naukowej UW i WUM (pdf)

Opis obszarów badawczych, które będą prezentowane podczas spotkania (pdf)