Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny uruchamiają program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci UW i WUM będą mogli zapisać się na przedmioty w uczelni partnerskiej. Pierwsze zajęcia odbędą się w semestrze letnim 2017/2018 roku. Umowę w tej sprawie uczelnie podpisały 8 stycznia.

 

Studenci WUM będą mieli do wyboru ok. 95 zajęć oferowanych przez 4 wydziały UW: Psychologii, Biologii, Chemii, Fizyki. Będą to m.in. mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii, strategie syntezy substancji farmaceutycznych, związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków, podstawy medycyny molekularnej, pracownia radiofarmaceutyków, kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, a także diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu ćwiczenia.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwi studentom UW udział w 10 przedmiotach fakultatywnych, które odbywać się będą na I Wydziale Lekarskim, II Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Będą to m.in. inżynieria tkankowa, fizjologia kliniczna, wstęp do seksuologii, bakteriofagi w medycynie oraz komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studenci UW będą mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą zajęć na WUM w systemie USOS UL. Rejestracja trwać będzie od 23 stycznia do 5 lutego.

 

Umowa została podpisana na 5 lat.

Spotkania naukowców UW i WUM

Program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych to jeden z elementów zacieśniania współpracy pomiędzy UW i WUM. Uniwersytetom zależy także na rozwoju wspólnych projektów naukowych. 10 stycznia na Wydziale Fizyki UW odbędzie się II spotkanie naukowców z obu uczelni, podczas których prezentują oni swoje badania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które mogłyby być rozwijane we współpracy z drugą uczelnią. Pierwsze seminarium odbyło się 15 listopada i dotyczyło m.in. projektów naukowych z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii. Podczas drugiego spotkania swoje badania zaprezentują naukowcy zajmujący się m.in. nanotechnologią w biologii i medycynie, modelowaniem molekularnym i bioinformatyką, interfejsami mózg-komputer, neuropsychologią, radiobiologią, radiochemią, radioterapią i genetyką. Więcej o II spotkaniu dot. współpracy naukowej UW i WUM >>