W 2024 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się m.in. wybory rektora i członków Senatu uczelni na kadencję 2024–2028.

Ważne terminy

6 listopada 2023 roku Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (pdf).

 

do 19 lutego – wybory członków Kolegium Elektorów

6 marca – pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów – głosowanie indykacyjne w celu wskazania kandydatów na rektora

do 4 marca – zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu

do 11 marca – zgłoszenie Senatowi przez Radę Uczelni kandydatów na rektora

19 marca – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu

20 marca – posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora

do 25 marca – rejestracja przez UKW kandydatów na rektora

26 marca – spotkanie z kandydatami na rektora

18 kwietnia – wybór rektora i członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu

do 18 kwietnia – wybór członków Senatu na wydziałach

do 31 maja – zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na dziekana

 

Kolegium Elektorów

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium Elektorów to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Regulamin Kolegium Elektorów (uchwała nr 16 UKW z 8 stycznia 2024)

 

8 stycznia 2024 roku Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) ustaliła podział na okręgi wyborcze (uchwała) i liczbę elektorów (uchwała) Uniwersytetu w kadencji 2024–2028.

 

Elektorów wybierała oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym. Wybory członków Kolegium Elektorów zakończyły się 19 lutego. 22 lutego Uczelniana Komisja wyborcza opublikowała nazwiska osób, które zostały wybrane.

 

Wybory rektora

Kandydatów na rektora zgłaszają:

 

  • Rada Uczelni,
  • elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym.

Głosowanie indykacyjne

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW w celu przeprowadzenia głosowania indykacyjnego (wskazującego kandydata na rektora) odbyło się 6 marca w Auditorium Maximum na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Wyniki głosowania indykacyjnego

Wybory zasadnicze

Kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu, na którym kandydatury zostały zaopiniowane, odbyło się 20 marca. Senat UW pozytywnie zaopiniował prof. Alojzego Z. Nowaka na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2024–2028. Oznacza to, że zdecydowana większość senatorów głosowała za tą kandydaturą. Pozostali dwaj kandydaci nie otrzymali opinii pozytywnych. Głosowania senatorów odbyły się bezpośrednio po zakończonym spotkaniu ze wszystkimi kandydatami. 

Prof. Alojzy Nowak z pozytywną opinią Senatu

26 marca w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbyła się prezentacja programów trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024–2028, po której nastąpiła ponad ośmiogodzinna debata z udziałem społeczności uczelni. Kandydaci odpowiedzieli na czterdzieści dwa pytania.

Debata kandydatów na rektora UW

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2024–2028 odbędzie się 18 kwietnia.

 

Wybory członków Senatu

Równolegle do wyborów rektora odbywają się wybory członków Senatu. Członkowie Senatu zostaną wybrani na wydziałach (wybory organizują wydziałowe komisje wyborcze) oraz przez Kolegium Elektorów (par. 39 Statutu UW). Kandydatów na członków Senatu można było zgłaszać do UKW do 4 marca. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów reguluje uchwała UKW nr 19 z 8 stycznia 2024 roku (pdf).