Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała programy wyborcze kandydatów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024–2028. Swoje deklaracje przedstawili dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz., dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz., a także prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.

Kandydaci w deklaracjach, zwanych również programami wyborczymi, przedstawiają swoje plany w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, które będą chcieli zrealizować w przypadku wyboru na rektora. W dokumentach omawiają wizję zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym i finansowym, odnoszą się do kwestii umiędzynarodowienia uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju kadry UW. Wskazują na wartości i misję, ku jakim – ich zdaniem – powinien zdążać Uniwersytet.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024–2028 odbędzie się 18 kwietnia. Dodatkowe informacje o wyborach na UW dostępne są na stronie: Wybory 2024 na UW.

Deklaracje programowe kandydatów na rektora UW

dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.
Przejdź do deklaracji programowej prof. Macieja Góreckiego.
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz.
Przejdź do deklaracji programowej prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spano.
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Przejdź do deklaracji programowej prof. Alojzego Z. Nowaka.